Hieronder ziet u welke boeken ik geschreven heb.

Alle boeken zijn te bestellen via het contactformulier.
U stuurt een mail en ik stuur u het boek op na betaling.
Voor bestellingen en/of vragen: Contacteer mij

 

De komende Christus herzien

De komende Christus herzien

In 2016 verscheen mijn boek ‘De komende Christus’. Het was een diepgaande, vers voor vers uitleg van het Bijbelboek Openbaring. Nadat ik de afgelopen twee jaar opnieuw met een groep dit boek heb bestudeerd, vond ik het goed om een nieuwe versie van dit boek te...

Tot de Vader teruggekeerd

Tot de Vader teruggekeerd

In 2020 verscheen ‘Van de Vader uitgegaan’, een vers voor vers uitleg van de eerste twaalf hoofdstukken van het evangelie van Johannes. Hierin staat de openbare bediening van de Heer Jezus centraal die de Vader bekend maakt aan Israël en de wereld. Nu is het tweede...

Het evangelie van God

Het evangelie van God

Vanaf 22 juni 2021 is het nieuwe boek ‘Het evangelie van God’ verkrijgbaar. Het is een vers voor vers uitleg van de brief van Paulus aan de Romeinen die een stuk dieper gaat dat mijn eerste poging ‘Vastheid voor het hart’. Ieder die gefundeerd wil zijn in de genade...

Heerlijkheid en oneer

Heerlijkheid en oneer

Hoe weet ik nu wat de juiste uitleg van de Bijbel is? Er zijn zoveel meningen! Hoe weet ik nu naar welke prediker of Bijbelleraar ik moet luisteren? Kan ik al die verhalen over wonderen en tekenen wel vertrouwen? Deze vragen, en nog veel mee, zijn heel herkenbaar....

Van de Vader Uitgegaan

Van de Vader Uitgegaan

Het christelijk geloof is gebaseerd op een Persoon en dit is Jezus Christus. De Bijbel toont ons wie Hij is. Het evangelie van Johannes doet dat op een wel heel bijzondere wijze. Het laat ons zien dat Jezus Christus God Zelf is die mens is geworden. Hij zegt dat Hij...

Gods huis en ons gedrag

Gods huis en ons gedrag

In het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste...

De Heer komt

De Heer komt

Een vers voor vers verklaring van de beide brieven die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Dit was een jonge gemeente en zij keken uit naar de komst van de Heer. Paulus schrijft hen de eerste brief om hen te vertroosten in hun lijden en hen te bemoedigen aangaande...

Christus is alles

Christus is alles

Een vers voor vers verklaring van de brieven van Paulus aan de Filippenzen en de Kolossenzen. De brief aan de Filippenzen toont ons de praktijk van het geloofsleven. In hoeverre kunnen wij onszelf vergelijken met Paulus en zijn gezindheid? Toch had hij dezelfde...

Gods geheimen onthuld

Gods geheimen onthuld

Een vers voor vers verklaring van de brief van Paulus aan de Efeziërs. De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hij heeft hierin de geheimen van zijn hart onthuld aan hen die geloven. Dat...

Trouw tot het einde

Trouw tot het einde

Een vers voor vers verklaring van de tweede brief van Paulus aan Timotheüs. Ik geloof dat wij ons in een tijd begeven dat niet alleen de wereldsituatie met de dag zorgelijker wordt, maar dat ook dat wat de christenheid wordt genoemd in haar getuigenis volkomen heeft...

Vergooide Vrijheid

Vergooide Vrijheid

Het wettische denken is een groot probleem voor gelovigen. Dit is het denken dat onze prestaties enige indruk op God maken. Het wordt op talloze manieren aangewakkerd: het dragen van bepaalde kleding, het wel of niet eten van bepaald voedsel, het uitoefenen van...

De Komende Christus

De Komende Christus

Dit boek is een vers voor vers uitleg van het Bijbelboek Openbaring. In onze huidige tijd van onrust en verwarring is het van het grootste belang om als gelovigen uit te zien naar de komende Christus. Hij zal deze wereld regeren als de Koning der koningen. Dat wat...

Ontspoord

Ontspoord

Een vers voor vers uitleg van deze eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs. De gemeente waar Paulus aan schreef was moreel ontspoord, op drift, weggedreven van de rechte weg. Waren de Galaten gevangen door de dwaling van het wetticisme, de Korinthiërs vervielen in...

Het anker voor de ziel

Het anker voor de ziel

Na 'Vastheid voor het hart' is er nu een nieuw boek te bestellen: 'Het anker voor de ziel'. Dit is een vers voor vers studie van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één van de meest verheven gedeelten uit de Bijbel. Het richt de schijnwerper voor de...

De invasie van een andere geest

De invasie van een andere geest

Al jaren liep ik rond met het plan om een boek te schrijven over de invasie van een andere geest in de gemeente van God. Dit is nogal onheilspellende taal, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe subtiel deze ondergrondse revolutie mensen in hun denken wegvoert van...

In ontmoeting met het Oude Testament

In ontmoeting met het Oude Testament

Sinds 2013 is er dit boek van mij te koop: 'In ontmoeting met het Oude Testament'. Kijk hier voor een voorproefje. In 2009 startte ik een cursus ‘Oude Testament’ voor gemeenteleden van de Evangelie Gemeente Ermelo. Het doel was om onbekende gedeelten van de Bijbel...