Bijbelstudie: 2 Petrus

In deze tweede brief van Petrus spoort de oude apostel de gelovigen aan om hun ogen gericht te houden op het einddoel, hun vreugde te vinden in de Heer Jezus en hun leven in te richten onder Zijn heerschappij. Dit is nodig vanwege het verval binnen de christenheid onder vele binnengeslopen valse leraars en spotters van deze laatste dagen.

Bijbelstudie: Daniël

We leven in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Allerlei tekenen in het wereldgebeuren wijzen daarop. Vanuit Gods woord, de Bijbel leren we hoe de geschiedenis van de mensheid globaal zal verlopen tot aan dit moment. Het boek Daniël is hierin één van de...

Bijbelcursus: 1 Petrus

Petrus heeft twee brieven geschreven waarvan we de eerste in deze serie vers voor vers door hopen te nemen. Hij schrijft deze brief om de gelovigen te bemoedigen die allerlei soorten van lijden hebben te verduren in deze wereld. Hij richt de ogen op de Heer Jezus en...