Bijbelstudie: Daniël

We leven in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Allerlei tekenen in het wereldgebeuren wijzen daarop. Vanuit Gods woord, de Bijbel leren we hoe de geschiedenis van de mensheid globaal zal verlopen tot aan dit moment. Het boek Daniël is hierin één van de...

Bijbelcursus: 1 Petrus

Petrus heeft twee brieven geschreven waarvan we de eerste in deze serie vers voor vers door hopen te nemen. Hij schrijft deze brief om de gelovigen te bemoedigen die allerlei soorten van lijden hebben te verduren in deze wereld. Hij richt de ogen op de Heer Jezus en...

Bijbellezingen over ‘Waakzaamheid’

In deze moeilijke tijden waarin er veel misleiding en dwaling is op het christelijke erf, is het van het allergrootste belang voor christenen om waakzaam te zijn. In vier lezingen ga ik in op diverse Bijbelgedeelten die handelen over dit thema. We beschouwen in deze...

Bijbelcursus: Openbaring

In onze tijd waarin de goddeloosheid en de christelijke afval razendsnel toenemen is de kennis van het boek Openbaring van groot belang. Het boek toont ons dat de Heer Jezus Christus uiteindelijk Overwinnaar zal blijken te zijn. Zijn komst is nabij. Hij zal alle...

Bijbelstudie Leviticus

Als we willen opgroeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus, is het noodzakelijk om geestelijk inzicht te verkrijgen in zijn volbrachte werk op het kruis. We gaan dit in vijf Bijbelstudies doen vanuit de eerste vijf hoofdstukken van...