De LHBTIQ-test in de gemeenten

Zoals ik al vaker heb aangegeven op deze website, leven wij in de laatste dagen vlak voor de komst van de Heer Jezus. Paulus schrijft dat deze dagen ‘zware tijden’ zullen zijn (2Tim.3:1). Er zal een grote afval komen van het ware christelijke geloof (2Thes.2:3). De...

Israël, hoe zal het aflopen?

Leert de Bijbel dat de beloften van God voor het volk Israël vervuld zullen worden? Ja! Is dat het Joodse volk? Ja! ‘Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet!’ (Rom.11:1). Helaas wordt er nog steeds door sommigen gedacht dat deze beloften van God niet...

Gods politiek

Ik schrijf dit een dag na de verkiezingen voor de eerste kamer. Nederland is na corona in de ban van ‘stikstof’, ‘boeren’ en ‘klimaat’. De grote tegenstander van God, de duivel, is er een meester in om de gedachten van de mensen bezig te houden (2Kor4:4). Als deze...