Opname van de gemeente, een hersenschim?

De gedachte dat er een ‘opname’ van de gemeente zou zijn vóórdat er een grote verdrukking komt over deze wereld en Israël in het bijzonder, neemt steeds meer af. Toch meen ik dat het zeer belangrijk is dit te blijven verkondigen. In dit artikel zal ik uitleggen...

Corona, hoe Bijbels te beoordelen?

De hele wereld is in de ban van het Corona virus. De beurzen storten in en het openbare leven in vele landen is volkomen ontwricht. Velen vragen zich af hoe we deze gebeurtenissen moeten bezien in het licht van de Bijbel. Ik wil daar kort iets over zeggen. Allereerst...

Sleutels rond de wederkomst van Christus

Er is veel verwarring over de Bijbelse leer van de wederkomst van Christus. De meeste christenen worden hierdoor ontmoedigd om de Bijbel te bestuderen m.b.t. dit onderwerp. De houding is dan: ‘Er zijn toch zoveel verschillende meningen, wie zegt mij welke de juiste...

De Dag des Heren: Wat is dat?

Het begrip ‘de dag des Heren’ komt vaak voor in de Bijbel, in Js13:6,9; 61:2 (‘dag der wrake’); Kl2:22; Ez7:19 (‘dag van de verbolgenheid des Heren’); 13:5; Jl1:15; 2:1,11,31; 3:14; Am5:18,20; Ob1:15 en Ml4:5. Ik wil in dit artikel nagaan wat de Bijbel leert over deze...

De opname van de gemeente

Met de ‘opname van de gemeente’ bedoelen we het moment dat Jezus de gelovigen, overleden en nog levend, tot zich opneemt in de lucht. Jezus belooft aan zijn discipelen dat Hij hen op een bepaald moment tot Zich zal nemen zodat zij mogen zijn waar Hij is, in het huis...

De wederkomst van Christus

Er is vandaag een tendens in christelijk Nederland dat men gelooft dat Jezus’ terugkomst pas gaat komen als er eerst nog een aantal dingen moet gebeuren. Hierdoor is de levende verwachting van Jezus’ terugkomst steeds meer naar de achtergrond verdwenen....