Christus, de eeuwige Zoon

De Bijbel heeft als overkoepelend thema de heerlijkheid van Christus. Alles draait om Hem. De Heilige Geest, die de Schrift heeft geïnspireerd (2Tim3:16), heeft als doel de Heer Jezus in het middelpunt te plaatsen (Joh16:14). Daarom heeft mijn bediening en deze...