Bijbelstudie: 2 Petrus

In deze tweede brief van Petrus spoort de oude apostel de gelovigen aan om hun ogen gericht te houden op het einddoel, hun vreugde te vinden in de Heer Jezus en hun leven in te richten onder Zijn heerschappij. Dit is nodig vanwege het verval binnen de christenheid onder vele binnengeslopen valse leraars en spotters van deze laatste dagen.