Mij financieel ondersteunen?

Het fulltime werken voor de Heer, in zijn werk betekent dat ik afhankelijk ben van giften sinds 2004.

Stichting Samen op de Bres draagt zorg voor deze giften, die maandelijks aan mij worden overgemaakt. Dit is een ANBI instelling, Wat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.

Op 19 december 2014 heeft de belastingdienst uitspraak gedaan over giften aan werkers en ANBI. Dit besluit wil voorkomen dat ANBI instellingen een soort loketinstellingen zijn die functioneren als onbelast doorgeefluik voor individuen i.p.v. ondersteuning van werk voor algemeen beoogd nut. Het komt hierop neer dat giften aan een specifiek persoon niet langer aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting van de gever.

Om de indruk van persoonlijke begunstiging te vermijden, heb ik het verzoek gekregen van ‘Samen op de Bres’ om de achterban te vragen dat bij giften niet langer mijn naam wordt vermeld maar ‘Apelles Bijbelonderwijs’.

Mocht u mij financieel willen ondersteunen via stichting Samen op de Bres, dan dus graag niet meer o.v.v. mijn naam.

Het zou hierbij erg helpen als u met een vaste, maandelijkse gift zou kunnen bijdragen. Losse giften zijn uiteraard zeer welkom, maar een vaste financiële basis geeft uiteraard meer rust.

Het rekeningnummer van stichting ‘Samen op de Bres’ is: NL35INGB0001152914.

Bedankt aan iedereen die mijn werk financieel ondersteunt!

Download hier het machtigingsformulier