Mij financieel ondersteunen?

Stichting Samen op de Bres draagt zorg voor mijn giften. Dit is een ANBI instelling, Wat betekent dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.

Op 19 december 2014 heeft de belastingdienst uitspraak gedaan over giften aan werkers en ANBI. Dit besluit wil voorkomen dat ANBI instellingen een soort loketinstellingen zijn die functioneren als onbelast doorgeefluik voor individuen i.p.v. ondersteuning van werk voor algemeen beoogd nut. Het komt hierop neer dat giften aan een specifiek persoon niet langer aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting van de gever.

Om de indruk van persoonlijke begunstiging te vermijden, heb ik het verzoek gekregen van ‘Samen op de Bres’ om de achterban te vragen dat bij giften niet langer mijn naam wordt vermeld maar ‘Apelles Bijbelonderwijs’.

Mocht u mij financieel willen ondersteunen via stichting Samen op de Bres, dan dus graag niet meer o.v.v. mijn naam.

Het rekeningnummer van stichting ‘Samen op de Bres’ is: NL35INGB0001152914.

Bedankt!

Download hier het machtigingsformulier