Wat doe ik?

Voordat ik ga beschrijven wat ik doe, wil ik benadrukken dat dit allemaal mogelijk is door de genade van God. Het is niet mijn intentie mezelf te promoten of in de schijnwerper te zetten. Het gaat niet om mij, maar om de Here Jezus Christus! Dit artikel laat zien wat er gebeurd is nadat ik ben ‘gegrepen door Christus’ (zie Filippenzen 3:12). Alles wat ik heb gedaan en doe, is mogelijk omdat Hij, in mij en door mij, werkt.

Ik leerde de Here Jezus kennen op 30 november 1993 (zie artikel ‘wat geloof ik’). Iemand legde me het evangelie uit en ik koos ervoor mijn leven aan Hem te geven. Al vrij snel kreeg ik het verlangen om de Bijbel aan anderen uit te leggen. Dat dit mijn fulltime werk zou worden had ik van tevoren niet kunnen denken. Vanaf 1993 ben ik begonnen om intensief de Bijbel te bestuderen. Ik heb geen theologische opleiding gevolgd, maar heb honderden boeken en Bijbelstudies gelezen en zo vele thema’s systematisch onderzocht. Mijn geestelijke fundament werd gevormd door studies van J. Braaksma, J. Vernon McGee (zie www.thruthebible.org) W.J. Ouweneel, Andrew Murray, J.N. Darby en meer van dit type schrijvers. Zo werd ik langzaam ingewijd in de wereld van de Bijbeluitleg en begon ik de diepten te zien die erin verborgen liggen. De Bijbel is zodoende voor mij het meest kostbare boek geworden omdat ik heb gezien en ervaren dat het autoriteit heeft en leven bezit. Hoe meer ik begon te leren, hoe meer ik besefte hoe weinig ik wist.

In 1996 gaf ik voor het eerst enkele Bijbelstudies in de gemeente waar ik destijds lid van was. Dit was in Woerden waar ik een tijd in de buurt heb gewoond (Linschoten, tegen Woerden aan).

In het jaar 2000, toen ik inmiddels weer in Ermelo woonde, begon ik met preken. Inmiddels heb ik op zeer veel plaatsen mogen preken. Een aantal preken van de afgelopen jaren staan op deze site.

In 2004, na 11 jaar gewerkt te hebben als leerkracht basisonderwijs, besloot ik me fulltime in te gaan inzetten als Bijbelleraar. Na veel gebed en een aantal bevestigingen kwam ik tot deze stap. Zo sprak iemand, die ik nog nooit eerder gezien had, mij aan en zei: “God wil dat je zijn Woord gaat verkondigen in jouw omgeving”. Ik zegde mijn baan op en begon bij stichting Agapè te werken als medewerker toerusting. In deze periode was ik als cursusleider betrokken bij de Grote Opdrachtschool, de Agape Leiderschapstraining, de kringleiderstraining en de cursus ‘Heer leer ons bidden’. Deze stap betekende ook dat ik volledig afhankelijk werd van giften.

Lesgeven op het Echocentrum 2017

Na nog een jaar voor een halve week als leerkracht te hebben bijverdiend, werd ik in 2006 medewerker van stichting Echo in Harderwijk (www.stichtingecho.nl). Mede doordat de Evangelie Gemeente Ermelo mij twee dagen in de week financiëel ondersteunde, kwamen de financiën op een zodanig peil dat het Bijbelonderwijs fulltime doorgang kon vinden. Vanaf 2013 werd dit stopgezet. Ik noem mijn eenpersoonsstichting ‘Apelles’ (wat waarschijnlijk ‘geroepen’ betekent) naar een naam uit Romeinen 16:10. Van deze persoon wordt gezegd dat hij ‘beproefd was in Christus’ wat mij erg aanspreekt. Op het Echocentrum in Harderwijk geef ik niet alleen les, maar had ik ook, samen met een aantal andere medewerkers, een eigen kantoor, gevestigd aan de Melis Stokelaan 91A. Helaas heb ik deze per oktober 2018 moeten verlaten vanwege het verschil in inzicht over een aantal zaken. Men verkiest een koers die charismatische leringen zoals profetieeën uitspreken, Gods stem leren verstaan en genezingen uitspreken, waar ik me niet in kon vinden. Ook het laagdrempelig aanbieden van het evangelie om maar mensen te winnen spreekt mij niet aan. Vandaar dat onze wegen scheidden na 12,5 jaar.

Een paar jaar geleden heb ik de ‘Bijbelpluscursus’ ontwikkeld, een interkerkelijke Bijbelcursus waarbij men vers voor vers door een Bijbelboek heen wandelt.

In de jaren 2009-2011 begon ik met 20 cursisten aan de Romeinenbrief. Inmiddels zijn we een aantal Bijbelboeken verder. Zie onder ‘mijn boeken’.

Voor de Evangelische Toerusting School (ETS, zie www.ets-cursus.nl) was ik tevens docent Oude- en Nieuwe Testament van 2009-2018. De cursisten van de ETS gaan in vier jaar de hele Bijbel door. Helaas mag ik daar niet meer doceren vanwege verschil van inzicht over het lesmateriaal. Dit betreft dan vooral hun onduidelijke eindtijdvisie, maar ook het ontbreken van een duidelijk zicht op wat de gemeente is in tegenstelling tot Israël.

Door diverse groepen en kringen uit het land word ik daarnaast regelmatig uitgenodigd om onderwijs te geven vanuit de Bijbel. Mijn bediening bestaat vooral in het uitleggen van de Bijbel en daarbinnen richt ik me op het evenwicht dat er is in het onderwijs van Gods Woord. Ik merk ook een voorkeur voor de dingen van de eindtijd en alles wat verband houdt met de wederkomst van Christus. Mijn voornaamste doel daarbij is de mensen te leren over Jezus en het geloof in Hem. Alles in het geestelijke leven is gegrond in Hem, vandaar dat het kennen van Hem de weg is tot geestelijke groei (zie Efeziërs 4:13). In Christus is volledige acceptatie door de Vader en door Christus moeten we leren leven. Niet proberen zelf goed te doen, maar een relatie opbouwen met God. Hij werkt in ons het goede door zijn Geest.

In Voorschoten gaf ik vanaf 2004 maandelijks Bijbelstudies voor jongeren tot aan de zomer van 2012.

De Bijbel is dus een onuitputtelijke bron van inspiratie voor me. Het is een boek geschreven door mensen en tegelijk door God Zelf geïnspireerd. Hierdoor is het in en in-menselijk en tevens ook goddelijk onfeilbaar. Het leert ons feilloos over wie wij zijn als mensen, wie God is en wie Jezus Christus is. Het leert ons over verlossing en over het ware leven. Ik heb tientallen levens zien veranderen door de kracht van dit Woord en ik wil mij blijven focussen op het kennen en het onderwijzen ervan. Ook is mijn doel ieder boek van het Nieuwe Testament vers voor vers te bespreken in een boek. In het menu onder ‘mijn boeken’ kunt u zien hoe ver ik al gevorderd ben.

Ik geloof dat God mij heeft geroepen om dit werk te doen. Het is niet altijd eenvoudig, want je komt steeds meer alleen te staan als je het woord consequent wilt volgen, maar ik voel me hierin door Gods Geest aangespoord.

Mocht u mijn werk willen ondersteunen d.m.v. een gift, kijk dan op de pagina: Mij financieel ondersteunen

Zegengroet,

Dirk-Jan