Gods politiek

Ik schrijf dit een dag na de verkiezingen voor de eerste kamer. Nederland is na corona in de ban van ‘stikstof’, ‘boeren’ en ‘klimaat’. De grote tegenstander van God, de duivel, is er een meester in om de gedachten van de mensen bezig te houden (2Kor4:4). Als deze...

Omgang met God

Wellicht het meest kostbare thema uit de Bijbel is het onderwerp: ‘omgang’ of ‘gemeenschap’ met God. Mensen die geloven in de Heer Jezus zijn geroepen tot deze onbeschrijflijke rijkdom van de heerlijkheid van de genade van God, het eeuwige leven waar ik hier al eerder...

Het grote gemis

Zoals ik vaker heb aangegeven in mijn onderwijs op deze website, leven wij in zeer moeilijke tijden. Dit is niet vanwege de toestand in de wereld, maar juist die in de christenheid. Onder invloed van de tijdgeest, waar alles draait om het eigen ‘ik’, is er een grote...

De contemplatieve misleiding

De Bijbel laat duidelijk zien dat het de wil van God is dat gelovigen in onze tijd geworteld en opgebouwd worden in de Heer Jezus (Kol2:6-7; 1Pet3:18). Dit gebeurt door de waarheid van de Bijbel, via het geloof in de waarheid te leren kennen en in het hart de persoon...

Ware transformatie

Het is van het allergrootste belang dat christenen zich richten op de juiste zaken. Eerder heb ik daar hier en hier al over geschreven. Helaas zien we dat onder invloed van de geest van deze tijd dit steeds minder gebeurt in de gemeenten en kerken. De aandacht voor de...