Christus is alles!

De Heer Jezus spreekt in Mat13:33 over de, op dat moment, toekomende periode van het christelijke getuigenis op aarde. Dit wordt ‘het koninkrijk der hemelen’ genoemd. Hij zegt: Het koninkrijk der¬†hemelen is gelijk aan een zuurdeeg, dat een vrouw nam en...

Ware opwekking

Nadat de Heer Jezus Zijn verzoenende werk had volbracht op het kruis van Golgotha beloofde Hij aan een ieder die in Hem zou geloven de Heilige Geest. ‘U zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna’ (Hand1:5). De Geest kwam in Hand2 en...

Sabbat of zondag?

In onze tijd wordt de gemeente van God werkelijk overspoeld door allerlei verkeerde en valse leringen. Het is dan ook geen doen om al deze verdraaiingen van de waarheid stuk voor stuk te gaan weerleggen. We kunnen ons beter bezighouden met de Heer. Maar soms is het...

De sleutel tot alles

Binnen de christenheid vandaag vinden we vele predikers, leraars, evangelisten die allemaal proberen over te brengen wat de Bijbel leert. Helaas zijn er maar weinigen die de sleutel tot alles begrijpen en dat is het kruis.  God heeft op het kruis niet alleen de zonden...

Zijn er zeven wonderen van het kruis?

Nu we weer richting Pasen gaan is er weer volop aandacht voor het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. Persoonlijk heb ik niet zoveel met dit onderhouden van ‘dagen en maanden, tijden en jaren’ (Gal4:10), want wij behoren iedere eerste dag...