Heerlijkheid en oneer

Heerlijkheid en oneer

Hoe weet ik nu wat de juiste uitleg van de Bijbel is? Er zijn zoveel meningen! Hoe weet ik nu naar welke prediker of Bijbelleraar ik moet luisteren? Kan ik al die verhalen over wonderen en tekenen wel vertrouwen? Deze vragen, en nog veel mee, zijn heel herkenbaar....
Van de Vader Uitgegaan

Van de Vader Uitgegaan

Het christelijk geloof is gebaseerd op een Persoon en dit is Jezus Christus. De Bijbel toont ons wie Hij is. Het evangelie van Johannes doet dat op een wel heel bijzondere wijze. Het laat ons zien dat Jezus Christus God Zelf is die mens is geworden. Hij zegt dat Hij...
Gods huis en ons gedrag

Gods huis en ons gedrag

In het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan TimotheĆ¼s. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste...
De Heer komt

De Heer komt

Een vers voor vers verklaring van de beide brieven die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Dit was een jonge gemeente en zij keken uit naar de komst van de Heer. Paulus schrijft hen de eerste brief om hen te vertroosten in hun lijden en hen te bemoedigen aangaande...
Christus is alles

Christus is alles

Een vers voor vers verklaring van de brieven van Paulus aan de Filippenzen en de Kolossenzen. De brief aan de Filippenzen toont ons de praktijk van het geloofsleven. In hoeverre kunnen wij onszelf vergelijken met Paulus en zijn gezindheid? Toch had hij dezelfde...
Gods geheimen onthuld

Gods geheimen onthuld

Een vers voor vers verklaring van de brief van Paulus aan de Efeziƫrs. De God en Vader van onze Here Jezus Christus heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Hij heeft hierin de geheimen van zijn hart onthuld aan hen die geloven. Dat...