De komende Christus herzien

De komende Christus herzien

In 2016 verscheen mijn boek ‘De komende Christus’. Het was een diepgaande, vers voor vers uitleg van het Bijbelboek Openbaring. Nadat ik de afgelopen twee jaar opnieuw met een groep dit boek heb bestudeerd, vond ik het goed om een nieuwe versie van dit boek te...
Tot de Vader teruggekeerd

Tot de Vader teruggekeerd

In 2020 verscheen ‘Van de Vader uitgegaan’, een vers voor vers uitleg van de eerste twaalf hoofdstukken van het evangelie van Johannes. Hierin staat de openbare bediening van de Heer Jezus centraal die de Vader bekend maakt aan Israël en de wereld. Nu is het tweede...
Het evangelie van God

Het evangelie van God

Vanaf 22 juni 2021 is het nieuwe boek ‘Het evangelie van God’ verkrijgbaar. Het is een vers voor vers uitleg van de brief van Paulus aan de Romeinen die een stuk dieper gaat dat mijn eerste poging ‘Vastheid voor het hart’. Ieder die gefundeerd wil zijn in de genade...
Heerlijkheid en oneer

Heerlijkheid en oneer

Hoe weet ik nu wat de juiste uitleg van de Bijbel is? Er zijn zoveel meningen! Hoe weet ik nu naar welke prediker of Bijbelleraar ik moet luisteren? Kan ik al die verhalen over wonderen en tekenen wel vertrouwen? Deze vragen, en nog veel mee, zijn heel herkenbaar....
Van de Vader Uitgegaan

Van de Vader Uitgegaan

Het christelijk geloof is gebaseerd op een Persoon en dit is Jezus Christus. De Bijbel toont ons wie Hij is. Het evangelie van Johannes doet dat op een wel heel bijzondere wijze. Het laat ons zien dat Jezus Christus God Zelf is die mens is geworden. Hij zegt dat Hij...
Gods huis en ons gedrag

Gods huis en ons gedrag

In het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste...