Deze website heeft als doel mensen in een relatie te brengen met God.
Als u deze site bezoekt, maar u kent God helemaal niet, wat dan?
Wilt u Hem leren kennen ? Dan moet u zich bekeren, zegt de Bijbel.
Dit betekent de autonomie van uw leven in de handen leggen van God. Dat wil geen mens van nature, maar het is wel de weg! Door uw zelfgerichte leven rust er namelijk een oordeel van God op u, omdat u niet leeft zoals u bedoeld bent en u de Schepper niet eert. Uw eigen wil doen zonder God te betrekken noemt de Bijbel ‘zonde’. Daarom staat u schuldig tegenover God. Ieder mens weet diep van binnen dat er een God is maar wil Hem niet dienen omdat men moet erkennen dat men schuldig staat. Opdat zij niet te verontschuldigen zijn, omdat zij, hoewel zij God kennen, Hem als God niet verheerlijkt of gedankt hebben, maar in hun overleggingen zijn zij tot dwaasheid vervallen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Romeinen 1:21. Toch heeft God de mensheid niet in de steek gelaten. Hij gaf een uitweg. De Heer Jezus is gekomen om als volmaakt mens de prijs te betalen die wij hadden moeten betalen. Hij droeg de straf die voor ons was. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Jesaja 53:5.
De Bijbel zegt: ‘Allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden’ (Johannes 1:12).
U moet de Here Jezus accepteren als diegene die uw zonde en schuld heeft weggedragen op het kruis. Hij droeg de straf die u had verdiend.
Hij zegt: ‘Kom tot Mij’ (Mattheus 11:28). Als u deze dingen gelooft, bent u rechtvaardig en mag u God leren kennen. U kunt God niet zien, maar wel besluiten om Hem te willen dienen, omdat de Bijbel ieder mens hiertoe oproept. Dit is geloof, het accepteren van de feiten die hierboven staan. 
De Bijbel is Gods Woord, geen boek van alleen maar mensen.
De vraag is dus: Wilt u buigen voor Hem of niet? Accepteert u dat u schuldig staat tegenover uw Schepper? Accepteert u dat een Ander de prijs heeft betaald voor uw zonden? Dan zal Hij Zich aan u laten zien, van binnen, door het geloof. U wordt een kind van God en krijgt een totaal nieuw leven. Maak deze keuze vandaag nog!

Voor vragen: gebruik het contact formulier