Gods politiek

Ik schrijf dit een dag na de verkiezingen voor de eerste kamer. Nederland is na corona in de ban van ‘stikstof’, ‘boeren’ en ‘klimaat’. De grote tegenstander van God, de duivel, is er een meester in om de gedachten van de mensen bezig te houden (2Kor4:4). Als deze...

Onze blinde vlek voor het huis van God

Zoals ik wel vaker heb aangegeven in mijn artikelen maar ook in prediking en Bijbelonderwijs is dat de kennis van Gods woord helaas afneemt onder gelovigen. Ik zeg dat niet uit een soort verheven ‘ik weet het gelukkig wel’-houding maar vanuit een oprechte zorg (zie...

De huidige plaats van Israël in Gods wegen

Als men in de Bijbel niet de verschillende ‘dispensaties’ onderscheidt, de verschillende tijden en wegen van de HEERE God met verschillende groepen mensen, dan zal er altijd verwarring en onduidelijkheid blijven bestaan. Het gevolg is dat christenen geen goed zicht...

Is de gemeente de bruid van Christus?

Al vaker heb ik aangegeven dat wij leven in tijden van grote verwarring. De gezonde leer, eenmaal in volle glorie herontdekt in de negentiende eeuw en ruim onderwezen door ‘de broeders’ (zie mijn links), heeft men inmiddels massaal verlaten. Onder invloed van de...

De rijkdom van het eeuwige leven

Er zijn in het evangelie enorme rijkdommen van Gods genade bekend geworden, maar omdat de kennis van Gods woord, de Bijbel steeds meer afneemt, worden deze rijkdommen amper nog geleerd en gekend. Het meeste onderwijs richt zich helaas op de aardse dingen, zoals het...

De heerlijkheid van de Vader

Er is geen mooier en kostbaarder onderwerp dan dat van de heerlijkheid van de Vader. Het is dan ook erg belangrijk om als gelovigen te overdenken wat ermee bedoeld wordt en hoe wij kunnen bijdragen aan het verspreiden van deze heerlijkheid. Aangezien het in onze tijd...