Streven naar de grootste genadegaven

Er is waarschijnlijk geen onderwerp dat voor grotere verwarring heeft gezorgd dan ‘de gaven van de Geest’ of beter vertaald ‘de genadegaven van genade’. Ik acht het daarom nuttig om hier een apart artikel aan te wijden en deze thematiek nog...

De bedelingenleer: bril of sleutel?

Mij wordt nogal eens verweten de Bijbel uit te leggen door de ‘bril’ van de ‘bedelingenleer’. Deze leer, dat de HEERE God verschillende perioden (‘bedelingen’) in zijn woord beschrijft die elk eigen kenmerken heeft, is naar mijn...

Kent u de hoop van zijn roeping?

De hoop van zijn roeping Efeziƫrs 1:15-23 Vandaag zien we in de christenheid dat het zicht op de raad van God steeds meer en meer aan het verdwijnen is. Juist datgene waar Paulus voor bidt in dit gedeelte wordt vandaag de dag nauwelijks meer onderwezen. Steeds meer...

De noodzaak van het kruis

We leven vandaag in zeer zware tijden (2Tm3:1). Niet alleen in de wereld is de duisternis voelbaar, maar juist in de gemeente van God is de verwarring en de verdeeldheid bij ons in het Westen erger dan ooit. De oorzaak hiervan is ongehoorzaamheid aan het woord van...

Wat is Christendom?

  Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moeten we ons verdiepen in wat de Bijbel hierover zegt. Wij geloven dat dit het woord van God is dat de waarheid bevat[1]. Het is niet mogelijk om in een kort artikel alle aspecten te behandelen, maar ik zal proberen...