Christus, de eeuwige Zoon

De Bijbel heeft als overkoepelend thema de heerlijkheid van Christus. Alles draait om Hem. De Heilige Geest, die de Schrift heeft geïnspireerd (2Tim3:16), heeft als doel de Heer Jezus in het middelpunt te plaatsen (Joh16:14). Daarom heeft mijn bediening en deze...

Gods politiek

Ik schrijf dit een dag na de verkiezingen voor de eerste kamer. Nederland is na corona in de ban van ‘stikstof’, ‘boeren’ en ‘klimaat’. De grote tegenstander van God, de duivel, is er een meester in om de gedachten van de mensen bezig te houden (2Kor4:4). Als deze...

Onze blinde vlek voor het huis van God

Zoals ik wel vaker heb aangegeven in mijn artikelen maar ook in prediking en Bijbelonderwijs is dat de kennis van Gods woord helaas afneemt onder gelovigen. Ik zeg dat niet uit een soort verheven ‘ik weet het gelukkig wel’-houding maar vanuit een oprechte zorg (zie...