Het koninkrijk en de gemeente

Eén van de grootste misverstanden binnen de evangelische beweging vandaag de dag is dat men dat wat Jezus deed tijdens zijn aardse bediening overhevelt naar vandaag. Men leert dan dat wat de Heer aan mensen toen deed, Hij ook nu doet zoals genezingen, weldaden etc....

Zijn we nog Bijbels bezig?

Sinds ik in 1993 tot geloof ben gekomen bezoek ik zondagse samenkomsten binnen de evangelische beweging. Ik heb daar zeer vele trouwe en liefdevolle gelovigen mogen ontmoeten die mij hebben versterkt in het geloof. Maar na jaren van grondige studie in de Bijbel ben ik...

Het rentmeesterschap van het geheimenis

dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt – zoals ik tevoren in het kort geschreven heb; daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus – die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend...

Vrouwen als oudsten?

Onderstaand stuk is een stuk van een oudstenraad van een gemeente ergens in Nederland. Ze hebben besloten dat vrouwen oudsten mogen zijn in de gemeente. Ik heb in rood mijn commentaar erbij geschreven om te laten zien hoe men eigen gedachten boven de Bijbel stelt en...

Wat is er mis met de gemeente?

Er zijn vandaag grote problemen in kerken en gemeenten. Mensen komen niet verder in hun geestelijke groei, er heerst verdeeldheid over veel onderwerpen, er is vaak geen eenheid onderling, er is sprake van manipulatie (dan heb ik het vooral over evangelische kringen)...

Samenkomsten: mijn visie

Er zijn binnen de evangelische christenheid verschillende visies op hoe een gemeentelijke samenkomst zou moeten zijn. In de geschiedenis van de gemeente van God bleek steeds weer dat het moeilijk is, zoniet onmogelijk ‘iedereen tevreden te houden.’ Dat moet ook niet...