Geef u nu op voor het komende Bijbelstudie-seizoen!

Ook in het seizoen 2024-2025 is er weer de mogelijkheid om bij één van de twee Bijbelstudie-groepen aan te sluiten. De studies worden door mijzelf gegeven en er worden ruime samenvattingen verstrekt in een map. De beide groepen bestaan op dit moment uit ongeveer 15 personen. Mocht u op zoek zijn naar diepgaand onderwijs en contact met serieuze gelovigen terwijl er ook ruimte is voor ontmoeting, bemoediging en gezelligheid, kunt u zich opgeven voor één van de volgende cursussen.

  1. Handelingen. In de even weken, tweewekelijks op de dinsdagavond van 19:30-21:30. Start is op 3 september in Hulshorst, locatie Vuurkuilweg 15.
  2. Hebreeën. In de oneven weken, ook tweewekelijks op de dinsdagavond van 19:30-21:30. Start is op 10 september in Ermelo, locatie ‘Ons Huis’, Zeeweg 100.

De studies lopen tot eind juni 2025, schoolvakanties is er geen studie. Opgave (en eventuele vragen) kan via het contactformulier. We hopen u te verwelkomen!

Dirk-Jan Jansen

Vanwege de onkosten vraag ik een bijdrage van 200 euro p.p. voor het hele seizoen van 18 avonden dat loopt van begin september tot eind juni.

Welkom op dirkjanjansen.nl


Welkom op mijn website. Hier kunt u alles vinden over mijn werk om mensen vanuit de Bijbel over de Heer Jezus te leren om zo in Hem op te groeien. Hij is namelijk het centrum van Gods plannen en van Zijn hart. Hij kwam om voor onze overtredingen te sterven aan het kruis. Aan Hem is ook het oordeel gegeven over alle mensen. Daarom is het nodig dat u zich bekeert tot God, leert over de Heer Jezus in Wie het ware leven is en Hem gaat dienen. Dit is het doel van mijn bediening en van deze website. Luister, lees en leer over Hem. Veel zegen!

 

Preken

Een preek in een zondagse samenkomst is meer dan een Bijbelstudie. Het is spreken tot het hart en het geweten van een specifieke groep op een bepaalde plaats om Gods gedachten voor die gemeente weer te geven. Een preek bevat algemene waarheden voor iedere gelovige, maar ook specifiek voor de gemeente waar ik op dat moment spreek.

Audio Bijbelstudies/Lezingen

Een Bijbelstudie of een lezing is een uiteenzetting van de leer. Vanuit de Bijbel wordt een bepaald onderdeel van de waarheid uitgelegd zodat de gelovigen worden opgebouwd in de waarheid. Dit is ten diepste de Heer Jezus die heeft gezegd: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6).

Mijn boeken

Naast het horen van Bijbeluitleg is het ook belangrijk dat we het lezen. Naast de Bijbel hebben we ook uitleg nodig. Via mijn boeken behandel ik Bijbelboeken, vaak vers voor vers. Zo kunnen gelovigen zelf diepgaande studie doen naar een Bijbelboek of naar een bepaald onderwerp.

Artikelen

Voor die mensen die over een bepaald thema een beknoptere uitleg willen lezen, zijn er de artikelen over verschillende Bijbelse onderwerpen. Ze zijn in diverse categorieën ondergebracht wat het zoeken vereenvoudigt.