Welkom op dirkjanjansen.nl


Welkom op mijn website. Hier kunt u alles vinden over mijn werk om mensen vanuit de Bijbel over de Heer Jezus te leren om zo in Hem op te groeien. Hij is namelijk het centrum van Gods plannen en van Zijn hart. Hij kwam om voor onze overtredingen te sterven aan het kruis. Aan Hem is ook het oordeel gegeven over alle mensen. Daarom is het nodig dat u zich bekeert tot God, leert over de Heer Jezus in Wie het ware leven is en Hem gaat dienen. Dit is het doel van mijn bediening en van deze website. Luister, lees en leer over Hem. Veel zegen!

 

Preken

Een preek in een zondagse samenkomst is meer dan een Bijbelstudie. Het is spreken tot het hart en het geweten van een specifieke groep op een bepaalde plaats om Gods gedachten voor die gemeente weer te geven. Een preek bevat algemene waarheden voor iedere gelovige, maar ook specifiek voor de gemeente waar ik op dat moment spreek.

Audio Bijbelstudies/Lezingen

Een Bijbelstudie of een lezing is een uiteenzetting van de leer. Vanuit de Bijbel wordt een bepaald onderdeel van de waarheid uitgelegd zodat de gelovigen worden opgebouwd in de waarheid. Dit is ten diepste de Heer Jezus die heeft gezegd: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6).

Mijn boeken

Naast het horen van Bijbeluitleg is het ook belangrijk dat we het lezen. Naast de Bijbel hebben we ook uitleg nodig. Via mijn boeken behandel ik Bijbelboeken, vaak vers voor vers. Zo kunnen gelovigen zelf diepgaande studie doen naar een Bijbelboek of naar een bepaald onderwerp.

Artikelen

Voor die mensen die over een bepaald thema een beknoptere uitleg willen lezen, zijn er de artikelen over verschillende Bijbelse onderwerpen. Ze zijn in diverse categorieën ondergebracht wat het zoeken vereenvoudigt.