Welkom op dirkjanjansen.nl

Welkom op mijn website. Hier kunt u alles vinden over mijn werk om mensen vanuit de Bijbel over de Heer Jezus te leren. Hij is namelijk het centrum van Gods plannen en van Zijn hart. Ooit zal Hij Koning over alles worden en het zou fantastisch zijn als zoveel mogelijk mensen Hem nu al zo kennen, als Heer over hun leven. Dit is het doel van mijn bediening en van deze website. Luister, lees en leer over Hem. Veel zegen!

 

Bijbelcursussen 2020-2021

 

Vanaf 1 september 2020 gaan we verder met de bestudering van de brief van Paulus aan de Romeinen. Deze brief is essentieel voor het geloofsleven van iedere christen en behandelt wezenlijke thema’s als zonde, rechtvaardiging, identificatie met Christus, het kruis, de doop, de Heilige Geest, Israël, de gemeente en nog veel meer. U kunt zonder problemen instromen ook al heeft u het vorige seizoen gemist.
Anderhalve meter afstand is gegarandeerd. Kosten zijn 150 euro voor 17 avonden.
Iedere twee weken op dinsdagavond aan de Zeeweg 100 in Ermelo vanaf 19:30. Opgave via het contactformulier.

  

Vanaf 8 september 2020 gaan we verder met de bestudering van de brief van Paulus aan de Kolossenzen. Dit onderwijs is belangrijk voor iedere gelovige omdat het de wezenlijke principe voor geestelijke groei behandelt en de daarbij behorende valkuilen. Menig christen raakt verstrikt in wetticisme, rationalisme of ervaringen en bijgeloof. Paulus koerst ons tussen de klippen van deze gevaren door en wijst ons op Christus in Wie we alles vinden wat we nodig hebben. Geen probleem als u instroomt ook al heeft u het vorige gemist.
Anderhalve meter afstand is gegarandeerd. Kosten zijn 150 euro voor 17 avonden.
Iedere twee weken op dinsdagavond aan de Melis Stokelaan 92a in Harderwijk vanaf 19:30. Opgave via het contactformulier.

Preken

Een preek in een zondagse samenkomst is meer dan een Bijbelstudie. Het is spreken tot het hart en het geweten van een specifieke groep op een bepaalde plaats om Gods gedachten voor die gemeente weer te geven. Een preek bevat algemene waarheden voor iedere gelovige, maar ook specifieke voor de gemeente waar ik op dat moment spreek.

Audio Bijbelstudies/Lezingen

Een Bijbelstudie of een lezing is een uiteenzetting van de leer. Vanuit de Bijbel wordt een bepaald onderdeel van de waarheid uitgelegd zodat de gelovigen worden opgebouwd in de waarheid. Dit is ten diepste de Heer Jezus die heeft gezegd: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6).

Mijn boeken

Naast het horen van Bijbeluitleg is het ook belangrijk dat we het lezen. Naast de Bijbel hebben we ook uitleg nodig. Via mijn boeken behandel ik Bijbelboeken, vaak vers voor vers. Zo kunnen gelovigen zelf diepgaande studie doen naar een Bijbelboek of naar een bepaald onderwerp.

Artikelen

Voor die mensen die over een bepaald thema een beknoptere uitleg willen lezen, zijn er de artikelen over verschillende Bijbelse onderwerpen. Ze zijn in diverse categorieën ondergebracht wat het zoeken vereenvoudigt.