Sabbat of zondag?

In onze tijd wordt de gemeente van God werkelijk overspoeld door allerlei verkeerde en valse leringen. Het is dan ook geen doen om al deze verdraaiingen van de waarheid stuk voor stuk te gaan weerleggen. We kunnen ons beter bezighouden met de Heer. Maar soms is het...

Zijn er zeven wonderen van het kruis?

Nu we weer richting Pasen gaan is er weer volop aandacht voor het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. Persoonlijk heb ik niet zoveel met dit onderhouden van ‘dagen en maanden, tijden en jaren’ (Gal4:10), want wij behoren iedere eerste dag...

Pas op voor Royal Mission!

Het is niet mijn belangrijkste bezigheid om te waarschuwen voor allerlei stromingen en dwalingen, maar om de heerlijkheden van de Heer Jezus uit te dragen in prediking en onderwijs. Toch ontkom ik er niet aan om hier en daar te waarschuwen voor hedendaagse invloeden,...

Ik zie ik zie wat jij niet ziet?

Laatst mocht ik ergens in het land het woord van God komen brengen tijdens een samenkomst. Toen ik bij toeval ontdekte wat er op diezelfde plek een week later werd verkondigd, schrok ik wel. Niet van het fenomeen, maar wel van het feit dat deze gemeente deze invloed...

Begon de gemeente met Paulus?

Onder de vele leringen die vandaag rondgaan is er ook de leer die zegt dat de periode van de gemeente, het lichaam van Christus begon bij de uitzending van Paulus in Hd13 en dus niet, zoals algemeen door de meeste Bijbeluitleggers wordt aangenomen, en wat ook juist...

Wat is ware geestelijke kracht?

Steeds meer en meer neemt de invloed toe van allerlei visies die op de één of andere wijze uiterlijke kracht promoten. Dit doen zij in verschillende ‘jasjes’ en via verschillende thema’s. De ene keer gaat het over de krachten van het komende koninkrijk, de andere keer...