Waarom Kerst?

Kerst. Ieder jaar weer is de hele wereld hiervan in de ban. Ook christenen vieren massaal het Kerstfeest. In verreweg de meeste kerken en gemeenten worden vier kaarsen aangestoken voorafgaand aan het Kerstfeest om zo advent te vieren als aanloop. Tijdens de...

Paulus’ strijd voor 2024

Want ik wil dat u weet, wat een strijd ik heb voor u en voor hen in Laodicea, en voor allen die mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien; Kol.2:1 Aan de apostel Paulus was een hele bijzondere taak toevertrouwd. Hem was ‘het rentmeesterschap van de genade van...