De misleiding van de alverzoeners

Op deze website besteed ik regelmatig aandacht aan valse leringen. Dit is ter waarschuwing, opdat de mensen die in de Heer Jezus geloven, gezond opgroeien ‘tot een volwassen man’ (Ef.4:13), ‘tot Hem die het hoofd is, Christus’ (Ef.4:15). Eén van de meest destructieve...

De contemplatieve misleiding

De Bijbel laat duidelijk zien dat het de wil van God is dat gelovigen in onze tijd geworteld en opgebouwd worden in de Heer Jezus (Kol2:6-7; 1Pet3:18). Dit gebeurt door de waarheid van de Bijbel, via het geloof in de waarheid te leren kennen en in het hart de persoon...

Is de Telosvertaling corrupt?

Om te kunnen weten wat Gods gedachten zijn hebben wij de Bijbel, het kostbare boek dat is geïnspireerd door de Geest van God. Als Bijbelleraar probeer ik dan ook iedere keer zo nauwkeurig mogelijk na te gaan wat de tekst precies zegt om zo helder mogelijk over te...

Het grote gevaar van ‘inner healing’

Satan is de vader van de leugen en een leugenaar vanaf het begin (Joh8:44). Als wij niet dicht bij het woord van God blijven worden wij misleid en zullen we geen of weinig vrucht dragen. Hier schreef ik al over de grote leugen van de leraars van de wet die men op...

Homoseksualiteit en de Bijbel

In deze laatste dagen zijn het voor hen die geloven in de Heer Jezus zware tijden (2Tim3:1). Van alle kanten wordt dat wat het woord van God leert aangevallen en dat geldt niet in de laatste plaats voor het Bijbelse huwelijk. De ‘geest van de wereld’ (1Kor2:12) is...

Leraars van de wet

Als het gaat om het huis van God, de gemeente en de orde die daar zou moeten heersen (1Tim3:15) vermaant Paulus Timotheüs dat hij sommigen moet bevelen (!) geen andere leer te brengen (1Tim1:3). Er zijn namelijk binnen de christenheid sommigen die zich hebben gewend...