De ultra-bedelingenleer

Onder de vele misleidingen die we vandaag vinden binnen de evangelische beweging in Nederland, is de ultra-bedelingenleer niet zo heel bekend. Toch vindt deze leer, met diverse variaties, ingang in de levens van vele gelovigen. De gebroeders Slagter zijn al jaren...

Wachten op meer van de Geest?

Er is binnen evangelische gemeenten een schrikbarende scheefgroei als het gaat om de leer over het werk van de Heilige Geest. Het gevolg is dat de meeste mensen dit ‘hoge’ niveau nooit bereiken en teleurgesteld raken in de boodschap van het evangelie....

Jehova’s Getuigen ontmaskerd!

De Here Jezus heeft gezegd: ‘Pas op voor de valse profeten, die tot u komen in schapevachten, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven’ (Mattheüs 7:15). (De Bijbelteksten in dit artikel zijn uit de Telosvertaling.) Een typische vervulling van deze woorden is...

Hoe de wereld de gemeente beïnvloedt

Er is een verschuiving gaande in evangelisch Nederland. Langzaam maar zeker worden gelovigen beïnvloed door denken dat vanuit de wereld afkomstig is en niet van de Bijbel. In het boek dat op deze site te lezen is, ‘De invasie van een andere geest’ ga ik uitgebreid in...

Onze zonden niet meer belijden?

Een stroom van verkeerde leringen overspoelt het christendom in het westen. Een aantal hiervan heb ik op deze site weerlegd. Op deze manier probeer ik dicht te blijven bij het Woord van God. De waarheid maakt vrij, maar we moeten de waarheid wel leren kennen. Eén van...