Omgang met God

Wellicht het meest kostbare thema uit de Bijbel is het onderwerp: ‘omgang’ of ‘gemeenschap’ met God. Mensen die geloven in de Heer Jezus zijn geroepen tot deze onbeschrijflijke rijkdom van de heerlijkheid van de genade van God, het eeuwige leven waar ik hier al eerder...

Ware transformatie

Het is van het allergrootste belang dat christenen zich richten op de juiste zaken. Eerder heb ik daar hier en hier al over geschreven. Helaas zien we dat onder invloed van de geest van deze tijd dit steeds minder gebeurt in de gemeenten en kerken. De aandacht voor de...

De grote verschuiving

Het grote doel van God met de gelovigen is dat zij het beeld gaan vertonen van de Heer Jezus tijdens hun leven op aarde tot heerlijkheid van de Vader. Daar waar Hij is verworpen en gekruisigd, daar waar de satan de overste is van de wereld, dáár wil God dat in de...