Vijf woorden

Er was eens een prediker die duizenden mensen trok. Sterker nog: het hele land liep uit om hem te horen spreken. Deze man was een man Gods. Hij bracht een radicale boodschap van bekering. Duizenden werden door hem gedoopt. Als je erbij had gestaan had je oprecht...

Jezus onze hogepriester

In dit artikel wil ik, vanuit Hebreeën 7 het hogepriesterschap van Christus behandelen. Ik ga dit hele hoofdstuk, vers voor vers na. Omdat de Hebreeën gevaar liepen af te drijven (2:1) van Jezus laat de schrijver hen zien waarom Christus’ hogepriesterschap zoveel...

Het doel van ons leven

Veel mensen vragen zich af wat het doel is van dit leven. Het lijkt vaak zo nutteloos; we worden geboren en we gaan weer dood. Toch heeft God een prachtig doel met jouw leven. Hij wil dat dit een monument wordt van Jezus Christus. Hij moet, door uw leven, in deze...

Bent u een overwinnaar?

In onze westerse wereld hebben wij, gelovigen, ernstig te lijden onder de ziekte van de oppervlakkigheid. Deze is diep doorgedrongen in ons denken. Veel gelovigen zijn tevreden met een klein beetje zegen, maar verlangen niet naar het ‘vaste voedsel (zie Heb5:12)’. Het...

Wat is zelfverloochening?

Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die...