Omgang met God

Wellicht het meest kostbare thema uit de Bijbel is het onderwerp: ‘omgang’ of ‘gemeenschap’ met God. Mensen die geloven in de Heer Jezus zijn geroepen tot deze onbeschrijflijke rijkdom van de heerlijkheid van de genade van God, het eeuwige leven waar ik hier al eerder...