Hemelse roeping

In dit artikel noem ik een flink aantal Bijbelteksten. Het is goed als u deze erbij pakt tijdens de overdenking ervan. Veel gelovigen zijn blij met hun redding maar onbekend met hun roeping. Redding en roeping zijn twee verschillende zaken. Redding is van iets,...

Vijf woorden

Er was eens een prediker die duizenden mensen trok. Sterker nog: het hele land liep uit om hem te horen spreken. Deze man was een man Gods. Hij bracht een radicale boodschap van bekering. Duizenden werden door hem gedoopt. Als je erbij had gestaan had je oprecht...

Jezus onze hogepriester

In dit artikel wil ik, vanuit Hebreeën 7 het hogepriesterschap van Christus behandelen. Ik ga dit hele hoofdstuk, vers voor vers na. Omdat de Hebreeën gevaar liepen af te drijven (2:1) van Jezus laat de schrijver hen zien waarom Christus’ hogepriesterschap zoveel...

Het doel van ons leven

Veel mensen vragen zich af wat het doel is van dit leven. Het lijkt vaak zo nutteloos; we worden geboren en we gaan weer dood. Toch heeft God een prachtig doel met jouw leven. Hij wil dat dit een monument wordt van Jezus Christus. Hij moet, door uw leven, in deze...