In het nieuwste boek geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste brief aan Timotheüs gaat Paulus in op een aantal facetten van het gedrag van gelovigen zoals dat past bij God onze Heiland. We zien vandaag de dag dat vele van de inzettingen die de Heer door Paulus aan ons heeft gegeven niet meer worden opgevolgd. Men is van het geloof afgedwaald door de kennis, het intellect boven de Schrift te stellen. In dit boek probeer ik helder te maken wat Gods gedachten zijn over ons gedrag zoals dat past bij zijn huis, de gemeente van God. Controversiële thema’s als wet en genade, vrouwen in de gemeente en omgaan met rijkdom komen aan bod.

57 blz. De prijs is 15 euro.