Tot de Vader teruggekeerd

Tot de Vader teruggekeerd

In 2020 verscheen ‘Van de Vader uitgegaan’, een vers voor vers uitleg van de eerste twaalf hoofdstukken van het evangelie van Johannes. Hierin staat de openbare bediening van de Heer Jezus centraal die de Vader bekend maakt aan Israël en de wereld. Nu is het tweede...
Het evangelie van God

Het evangelie van God

Vanaf 22 juni 2021 is het nieuwe boek ‘Het evangelie van God’ verkrijgbaar. Het is een vers voor vers uitleg van de brief van Paulus aan de Romeinen die een stuk dieper gaat dat mijn eerste poging ‘Vastheid voor het hart’. Ieder die gefundeerd wil zijn in de genade...

Bijbelcursus : Romeinenbrief

Wat is het evangelie aan gelovigen? Wat betekent het dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof? Wat zijn de verschillend tussen Adam en Christus? Wat houdt het oordeel over de oude mens in? Wat betekent de doop? Waarom is de christen niet meer onder de wet? Wat betekent de leiding van de Heilige Geest? Wat is Gods plan met Israël? Hoe kun je rechtvaardig leven? Wat betekent het om samen gemeente te zijn? Al deze en nog veel meer vragen zullen behandeld worden tijdens deze bijbelstudie.

Bijbelstudie: Wat is Bijbelse eenheid?

We leven in zeer moeilijke tijden. Talloze kerken en kringen zijn er in deze wereld te vinden met allemaal hun eigen opvattingen en visies. Hoe is ‘eenheid’ dan nog mogelijk? Toch ziet God de gemeente als één lichaam, het lichaam van Christus. Hoewel het onmogelijk is...