De misleiding van de alverzoeners

Op deze website besteed ik regelmatig aandacht aan valse leringen. Dit is ter waarschuwing, opdat de mensen die in de Heer Jezus geloven, gezond opgroeien ‘tot een volwassen man’ (Ef.4:13), ‘tot Hem die het hoofd is, Christus’ (Ef.4:15). Eén van de meest destructieve...