De ‘genezing’ controverse

Nadat ik had gesproken over de gevaren van de Pinksterleer afgelopen maand (oktober 2022) en deze lezing op YouTube verscheen, waren de reacties niet van de lucht. Onder de vele bemoedigende comments van betrokken broeders en zusters waren er ook vele negatieve die...

Is Jezus God?

Nu we in de laatste dagen leven (2Tm3:1) nemen de dwaalleringen hand over hand toe. Misschien wel de meest verschrikkelijke daarvan is de ontkenning van de Godheid van Jezus. We vinden deze o.a. bij de Jehova’s Getuigen, maar ook in ‘gewone’...

Christus is alles!

De Heer Jezus spreekt in Mat13:33 over de, op dat moment, toekomende periode van het christelijke getuigenis op aarde. Dit wordt ‘het koninkrijk der hemelen’ genoemd. Hij zegt: Het koninkrijk der┬áhemelen is gelijk aan een zuurdeeg, dat een vrouw nam en...

Ware opwekking

Nadat de Heer Jezus Zijn verzoenende werk had volbracht op het kruis van Golgotha beloofde Hij aan een ieder die in Hem zou geloven de Heilige Geest. ‘U zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna’ (Hand1:5). De Geest kwam in Hand2 en...

Sabbat of zondag?

In onze tijd wordt de gemeente van God werkelijk overspoeld door allerlei verkeerde en valse leringen. Het is dan ook geen doen om al deze verdraaiingen van de waarheid stuk voor stuk te gaan weerleggen. We kunnen ons beter bezighouden met de Heer. Maar soms is het...