De ultra-bedelingenleer

Onder de vele misleidingen die we vandaag vinden binnen de evangelische beweging in Nederland, is de ultra-bedelingenleer niet zo heel bekend. Toch vindt deze leer, met diverse variaties, ingang in de levens van vele gelovigen. De gebroeders Slagter zijn al jaren...

Het rentmeesterschap van het geheimenis

dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt – zoals ik tevoren in het kort geschreven heb; daardoor kunt u, als u dit leest, mijn inzicht opmerken in de verborgenheid van Christus – die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend...

Wat is occultisme?

 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist. Ef5:11  ‘Occultisme is een verzamelbegrip van verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van...

Vijf woorden

Er was eens een prediker die duizenden mensen trok. Sterker nog: het hele land liep uit om hem te horen spreken. Deze man was een man Gods. Hij bracht een radicale boodschap van bekering. Duizenden werden door hem gedoopt. Als je erbij had gestaan had je oprecht...

Homoseksualiteit…hoe gaan we ermee om?

Lang heb ik geaarzeld om iets te schrijven over homoseksualiteit. Ik ga niet lichtvaardig om met dit thema. Ik besef hoe gevoelig het ligt. Het is absoluut niet mijn bedoeling om met de botte bijl in te hakken op een onderwerp wat veel emoties oproept. Mijn hart gaat...