De wederkomst van Christus

Er is vandaag een tendens in christelijk Nederland dat men gelooft dat Jezus’ terugkomst pas gaat komen als er eerst nog een aantal dingen moet gebeuren. Hierdoor is de levende verwachting van Jezus’ terugkomst steeds meer naar de achtergrond verdwenen....

De toekomst van Israël

Het is een vrij lastige klus om dit onderwerp te behandelen in een kort artikel. Ik zal proberen de grote lijnen neer te zetten zoals ik het zie vanuit de Bijbel. Hopelijk krijgt u door het lezen van de artikelen over de toekomst een groter begrip van het plan van God...

De toekomst van Europa

Europa speelt een cruciale rol in de eindtijd, zoals ik in dit artikel wil laten zien. In de studie over Israël (de toekomst van Israël ) heb ik uitgelegd dat voordat de laatste ‘jaarweek’ van zeven jaar begint, de gemeente van de aarde zal worden weggenomen. Dit...

De toekomst van de gemeente

De Bijbel is zeer uitgebreid over de toekomst. In dit artikel wil ik globaal iets behandelen over de toekomst van de de kerk, of de gemeente, dat zijn de gelovigen van na de hemelvaart van Christus (zie het artikel ‘De gemeente van God’.). Een algemene...

Wie is de Antichrist?

Het is mijn ervaring dat sommigen meer interesse hebben in de anti-Christus dan in Christus zelf. Het is daarom niet de bedoeling ons veel bezig te houden met de antichrist. De Bijbel leert ons over hem dus besteden we er aandacht aan in dit artikel. Het kennen van...