De hele wereld is in de ban van het Corona virus. De beurzen storten in en het openbare leven in vele landen is volkomen ontwricht. Velen vragen zich af hoe we deze gebeurtenissen moeten bezien in het licht van de Bijbel. Ik wil daar kort iets over zeggen.
Allereerst is dit niet een oordeel van God over de zonden van de mensen. De Bijbel leert ons duidelijk dat het oordeel van God op zijn Zoon Jezus Christus is gekomen toen deze stierf aan het kruis. Hierdoor is God in Hem naar de wereld toe gekomen in zijn liefde en genade en biedt Hij aan de wereld verzoening aan.

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. En alles is uit God, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening legde. Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen. 2 Korinthiërs 5:17-20

De toorn van God openbaart zich van de hemel over de zondige mens doordat deze in eigen begeerten en verkeerde verlangens zichzelf te gronde richt (Romeinen 1:18-32). Maar oordelen als rampen en virussen zijn niet vanwege de zonden, het zijn gevolgen van de zonde in deze wereld. God treedt de wereld in genade tegemoet door hen de verzoening aan te bieden met Zichzelf. Het Corona virus kan Hij in dit verband gebruiken om mensen tot nadenken te stemmen over hun eindigheid.

Verder maakt dit virus ook pijnlijk duidelijk hoe de mens in overvloed en weldaad leeft. Het is een aanklacht tegen de ik-gerichte maatschappij. Men reist maar van hot naar her en is eindeloos afgeleid door sport en entertainment. Nu daar een einde aan komt weet men ineens niet waar men het zoeken moet. Er stonden lange rijen voor de drugsverstrekkende winkels want men zou toch eens zonder wiet komen te zitten! Geen voetbal meer, geen tennis, geen Olympische Spelen, wat moeten we nu? De heilige koe van de economie wordt ook omver gehaald. De beurzen in het rood. Al de zekerheden vallen weg. Families hebben ineens de kinderen thuis terwijl pa en ma altijd aan het werk waren. Wat nu? De hele campagne tegen de uitstoot van CO2 is ineens niet meer nodig, geen vliegtuig vliegt bijna meer. God kan alles veranderen in een maand tijd als Hij wil. Het virus is slechts een middel in Zijn hand.

Tenslotte is dit virus ook een aanklacht tegen de gelovigen die net als Jona klagen dat hun ‘wonderboom’ aangevreten wordt waar zij zo heerlijk beschutting vonden terwijl ze in hoogmoed wachtten op het oordeel dat zou komen over ‘de anderen’. In vele gemeenten wordt Christus niet meer verkondigd als de enige Weg tot behoud en tot het leven. Wonderbomen zijn opgericht om ons een aangename plek in deze wereld te verzekeren. Maar God stuurt weer een worm en deze vreet de boom weg. Deze zekerheden bieden geen schaduw, alleen Christus is het leven! Laat het een aansporing voor ons christenen zijn om het evangelie van de genade van God te delen met anderen, niet alleen met ongelovigen. Het virus van de zonde woekert voort en zorgt voor eeuwige scheiding tussen mens en God, maar het virus van dwaalleer zorgt voor scheiding tussen God en zijn kinderen!

Maar onttrek je aan ongoddelijk gezwets; want zij zullen voortgaan tot toenemende goddeloosheid en hun woord zal als kanker voortwoekeren. 2 Timotheüs 2:16-17