Lezing: De gemeente van God

Op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus heeft God de gemeente gevormd, de verzameling van alle gelovigen van na het kruis tot aan de komst van de Heer in de lucht. In een drietal lezingen wil ik nadenken over wat de gemeente precies is en welke...

Bijbelstudie: Charismatische misleiding

We leven in een tijd van misleiding en verwarring binnen het christendom. In deze serie bespreek ik vijf van de meest voorkomende misleidingen van dit moment in ons land. Als onze ogen opengaan voor de waarheid van het woord van God en we leren dat ware zegen alleen...

Lezing: Openbaring in vogelvlucht

De wereld is in chaos en de ene crisis volgt de andere op. We mogen weten vanuit de Bijbel dat straks de Heer Jezus zal komen om deze aarde te regeren in gerechtigheid. Het boek Openbaring toont ons dat er verschillende oordelen zullen komen over deze wereld voordat...

Bijbelstudie: De bergrede

De Heer Jezus sprak zijn befaamde ‘Bergrede’ uit in de hoofdstukken 5 t/m 7 van het evangelie van Mattheüs. In vijf lezingen gaan we kijken wat Hij er ons mee wil zeggen. Er zijn grote verschillen tussen het koninkrijk der hemelen en de gemeente en daarom is het goed...

Bijbelstudie: Uitgerust Toegerust

De Bijbel leert dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Niet vanwege corona of andere wereldproblemen, maar vanwege het falen van het christelijke getuigenis. De massa van hen die zich christen noemt, gedraagt zich net zoals de wereld en soms nog erger....