Bijbellezingen over ‘Waakzaamheid’

In deze moeilijke tijden waarin er veel misleiding en dwaling is op het christelijke erf, is het van het allergrootste belang voor christenen om waakzaam te zijn. In vier lezingen ga ik in op diverse Bijbelgedeelten die handelen over dit thema. We beschouwen in deze...

Bijbelcursus: Openbaring

In onze tijd waarin de goddeloosheid en de christelijke afval razendsnel toenemen is de kennis van het boek Openbaring van groot belang. Het boek toont ons dat de Heer Jezus Christus uiteindelijk Overwinnaar zal blijken te zijn. Zijn komst is nabij. Hij zal alle...

Bijbelstudie Leviticus

Als we willen opgroeien in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus, is het noodzakelijk om geestelijk inzicht te verkrijgen in zijn volbrachte werk op het kruis. We gaan dit in vijf Bijbelstudies doen vanuit de eerste vijf hoofdstukken van...

Hij komt

Er staat de wereld een ingrijpende gebeurtenis te wachten die alles zal veranderen: de komst van Jezus Christus. Voor de wereld zal dit oordeel betekenen, voor de gelovigen vreugde, rust en vrede. In deze serie ‘Hij komt’ bespreek ik in zes studies verschillende...

Lezing: De gemeente van God

Op grond van het vergoten bloed van de Heer Jezus heeft God de gemeente gevormd, de verzameling van alle gelovigen van na het kruis tot aan de komst van de Heer in de lucht. In een drietal lezingen wil ik nadenken over wat de gemeente precies is en welke...

Bijbelstudie: Charismatische misleiding

We leven in een tijd van misleiding en verwarring binnen het christendom. In deze serie bespreek ik vijf van de meest voorkomende misleidingen van dit moment in ons land. Als onze ogen opengaan voor de waarheid van het woord van God en we leren dat ware zegen alleen...