Studies over Christus

In het najaar van 2018 heb ik zeven avonden Bijbesltudie gegeven in Zeewolde. Het waren avonden worden als onderwerp de persoon van Christus hadden. De Bijbel roept ons op om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Middels deze...

Bijbelcursus : 2 Timothëus

In het seizoen 2016-2017 heb ik een vers voor vers bijbelstudie gegeven over de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheüs. Waarom juist deze brief? Ik geloof dat wij ons in een tijd begeven dat niet alleen de wereldsituatie met de dag zorgelijker wordt, maar...

Bijbelcursus : Kolossenzen

Naast onze persoonlijke omgang met de Heer, is gezond onderwijs van groot belang voor ons geestelijk leven. Paulus noemt zijn onderwijs ‘gezonde woorden’ (2 Tim1:13) wat toepasbaar is op de hele Bijbel. Ook het komende seizoen geef ik weer Bijbelonderwijs...