Er staat de wereld een ingrijpende gebeurtenis te wachten die alles zal veranderen: de komst van Jezus Christus. Voor de wereld zal dit oordeel betekenen, voor de gelovigen vreugde, rust en vrede. In deze serie ‘Hij komt’ bespreek ik in zes studies verschillende karakters waarin de Heer Jezus zal komen. Iedere studie belicht een ander aspect van zijn komst. Zo wordt het profetische woord levend en krachtig en richt het onze ogen op Hij die staat te komen, tot lof en eer van God.

 

DatumTitelLink
27-05-2023Als Heer over zijn huisDownload
14-05-2023Als de Zoon van GodDownload
31-03-2023Als de BruidegomDownload
17-03-2023Als het hoofd van de gemeenteDownload
03-03-2023Als de Koning van IsraëlDownload
17-02-2023Als de Zoon des mensenDownload