Een vers voor vers verklaring van de brieven van Paulus aan de Filippenzen en de Kolossenzen. De brief aan de Filippenzen toont ons de praktijk van het geloofsleven.
In hoeverre kunnen wij onszelf vergelijken met Paulus en zijn gezindheid?
Toch had hij dezelfde bronnen als die tot onze beschikking staan.
Hebben wij ook het verlangen om dit ene ding na te jagen en dat is Hem te kennen, onze Heer en Heiland?
We leven in een tijd dat het jagen naar dit ene doel steeds zeldzamer wordt. En toch wil ik via dit boek iedere lezer oproepen om het eigen hart te onderzoeken.
Welke plaats heeft de Heer Jezus daarin? Is Hij werkelijk onze blijdschap?
Waar de brief aan de Filippenzen de praktische vreugde en vrucht van een leven als christen wordt beschreven is het onderwerp van die aan de Kolossenzen meer de voorwaarde om tot die vrucht te komen.

Alles in deze brief richt onze aandacht op Christus als verheerlijkt Mens aan Gods rechterhand in Wie wij alles kunnen vinden dat nodig is voor ons geestelijk leven.
In een tijd van verwarring waar vele verdraaide leringen zijn is het hard nodig dit onderwijs tot ons te nemen.

De prijs is 15 euro.