Een vers voor vers verklaring van de tweede brief van Paulus aan TimotheĆ¼s.
Ik geloof dat wij ons in een tijd begeven dat niet alleen de wereldsituatie met de dag zorgelijker wordt, maar dat ook dat wat de christenheid wordt genoemd in haar getuigenis volkomen heeft gefaald.
Er zijn ontelbaar veel stromingen, richtingen en sekten binnen het christendom ontstaan.
Veel mensen, ook binnen de evangelische richting, zijn in verwarring wat nu nog te geloven. Heel vaak hoor ik de opmerking: ‘Die zegt dit en een ander weer dat, hoe weet je nog wat de juiste Bijbeluitleg is’?
Paulus koerst ons in deze verwarrende tijd feilloos tussen de klippen door naar het einddoel: Jezus Christus Zelf. Daarbij geeft hij onmisbare hulpbronnen mee aan iedere gelovige die ‘jaagt’ naar gerechtigheid.
Hiermee is deze tweede brief aan TimotheĆ¼s niet allen uiterst actueel maar ook van onschatbare waarde voor de christen in onze huidige tijd.
Als extra bijlage is een vers voor vers verklaring van de brief aan Titus opgenomen. Hierin zien wij hoe de orde in het huis van God, en dat is de gemeente is haar verantwoordelijkheid, gestalte moet krijgen.
Wat is de taak en het karakter van oudsten? Hoe moeten jonge en oudere mannen en vrouwen zich gedragen? Welke bronnen van kracht zijn er voor iedere oprechte gelovige te vinden om in deze chaotische tijd vorm te geven aan het huis van God?

Allemaal vragen waar ik in dit boek op in ga.

69blz. De prijs is 15 euro.