Na ‘Vastheid voor het hart’ is er nu een nieuw boek te bestellen: ‘Het anker voor de ziel’.

Dit is een vers voor vers studie van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën is één van de meest verheven gedeelten uit de Bijbel. Het richt de schijnwerper voor de volle 100% op Jezus Christus. Het toont dat het christendom zoals God dit bedoeld heeft een verhevener en betere plek heeft in zijn gedachten dan het Jodendom.

Met behulp van vele citaten uit het Oude Testament toont deze brief ons hoe overweldigend de Persoon van Jezus is en hoe volmaakt zijn werk op het kruis is geweest. Op grond van dat werk hebben wij als gelovigen de vrije toegang gekregen tot God.

Dat niet alleen, we mogen tijdens dit leven zien op Hem. Hij is ons ‘anker voor de ziel’. Iedere keer weer als we de blik richten op onszelf, zinken we, net als Petrus, weg in de golven van wanhoop.

In dit rijke gedeelte van Gods Woord worden we bemoedigd om vast te houden aan Hem die heeft geroepen: ‘Het is volbracht’. Daarom richt het ons geloofsoog op Jezus. Voor ieder die wil graven in de Bijbel is dit boek daarom van harte aanbevolen.

De prijs is 15 euro. 124 blz.