Een vers voor vers verklaring van de beide brieven die Paulus schreef aan de Thessalonicenzen. Dit was een jonge gemeente en zij keken uit naar de komst van de Heer. Paulus schrijft hen de eerste brief om hen te vertroosten in hun lijden en hen te bemoedigen aangaande hun broeders en zusters die waren ontslapen. Hij richt hun ogen op de Heer die zal komen. In de tweede brief spoort hij hen aan zich niet door verkeerde leer aangaande de komst van de Heer te laten verschrikken. Hij zal hen tot zich nemen voordat de grote verdrukking zal komen met de antichrist als vreselijke verleider.

63 blz. De prijs is 15 euro.