Een vers voor vers uitleg van deze eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs.

De gemeente waar Paulus aan schreef was moreel ontspoord, op drift, weggedreven van de rechte weg. Waren de Galaten gevangen door de dwaling van het wetticisme, de Korinthiërs vervielen in vleselijk gedrag. De brief eindigt met de naam van Hem die heeft gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’, (zie Jh14:6). Bij Hem moet de gemeente zijn en blijven.

We lopen allemaal het gevaar ‘ontspoord’ te raken. Er komt veel op ons af als gelovigen. De maatschappij dringt haar denkbeelden aan ons op. Net als toen hebben we richtingaanwijzers nodig om ons weer op de rit te krijgen van het geloofsleven.

Hoe denkt God over dingen als: seksualiteit, huwelijk en echtscheiding, zonde in de gemeente, gaven van de Geest, etc.? Paulus gaf toen richting aan hen en via deze brief ons ook nu in dit belangrijke deel van Gods Woord.

154 blz. De prijs is 15 euro.