Sinds 2013 is er dit boek van mij te koop: ‘In ontmoeting met het Oude Testament’.
Kijk hier voor een voorproefje.

In 2009 startte ik een cursus ‘Oude Testament’ voor gemeenteleden van de Evangelie Gemeente Ermelo. Het doel was om onbekende gedeelten van de Bijbel eens te bestuderen. Boek voor boek uit het Oude Testament, te beginnen met Genisis, werd eens per twee weken behandeld en samengevat. In het voorjaar van 2013 was met de bespreking van het boek Maleachi een eind gekomen aan de cursus. De 39 samenvattingen zijn gebundeld in dit boekwerk. Het geeft niet alleen een helder en beknopt overzicht van de hoofdlijnen van ieder boek, het verbindt ook de inhoud met die van het Nieuwe Testament. Daarbij diept dit boek ook enkele geestelijke lessen uit die er voor gelovigen van vandaag zijn. Bovenal toont het hoe de Christus van God, Jezus, al op iedere blz. te vinden is. Voor ieder die zijn/haar kennis van het Oude Testament wil verdiepen. 146 blz. 15 euro.

_____________________________________________________________________________________________

Waarom ben ik dit project begonnen?

Voor veel mensen is het Oude Testament ontoegankelijk. Ze kunnen moeilijk uit de voeten met het godsbeeld dat erin wordt geschilderd. Maar Gods liefde, heiligheid, geduld en trouw schijnen door ieder Bijbelboek heen voor hen die het willen zien. Ondanks het voortdurende falen van de kant van de mens, werkt God naar de voltooiing van zijn plan. Via Israël komt zijn Zoon, Jezus Christus in de wereld. Door Hem zal alles nieuw worden.

Dit boek is een een opstap tot verdere studie van het Oude Testament. Van ieder Bijbelboek worden achtergronden en bijzonderheden vermeld. Zo is het een rijke bundeling voor wie meer zicht wil hebben op de wereld van het Oude Testament.

Het boek is in a4-formaat, telt 146 pagina’s en is voorzien van een zwarte ringband en doorzichtig plastic omslag.

De prijs is 15 euro.