Dit boek is een vers voor vers uitleg van het Bijbelboek Openbaring.

In onze huidige tijd van onrust en verwarring is het van het grootste belang om als gelovigen uit te zien naar de komende Christus.

Hij zal deze wereld regeren als de Koning der koningen. Dat wat mensen na duizenden jaren niet is gelukt zal Hij wel doen: Er zal vrede en gerechtigheid zijn op deze aarde.
Maar voordat het zover is zal er een aantal profetieën worden vervuld die zijn beschreven in Openbaring. Het zal zeer duister worden voordat de Here Jezus wordt geopenbaard.
Er komt een ‘mens der zonde’ die de Antichrist wordt genoemd. Toch wint de duisternis het niet van het licht, want God zal met de komende Christus de gemeente tonen aan deze wereld, een groot gezelschap van mensen, hebbende zijn heerlijkheid. Dit is het slot van dit Bijbelboek. Bovendien wordt Gods volk Israël hersteld en gezegend volgens oude beloften. Zij zullen tot zegen zijn voor alle volken. Maar wat er zal gebeuren voordat het zover is, vinden we uitgebreid beschreven in soms moeilijk te begrijpen, symbolische taal. Voor de gelovige die wil letten op de tekenen van de tijden en die uitziet naar de komst van Christus, is dit boek een waardevolle hulp in het leren verstaan van de komende dingen.

Prijs: 15,00 euro : 200 blz.