Wat is er mis met de gemeente?

Er zijn vandaag grote problemen in kerken en gemeenten. Mensen komen niet verder in hun geestelijke groei, er heerst verdeeldheid over veel onderwerpen, er is vaak geen eenheid onderling, er is sprake van manipulatie (dan heb ik het vooral over evangelische kringen)...

Samenkomsten: mijn visie

Er zijn binnen de evangelische christenheid verschillende visies op hoe een gemeentelijke samenkomst zou moeten zijn. In de geschiedenis van de gemeente van God bleek steeds weer dat het moeilijk is, zoniet onmogelijk ‘iedereen tevreden te houden.’ Dat moet ook niet...

Het zalven van zieken

Jakobus 5 vers 13-18: Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het...

Over tucht in de gemeente

Als christenen hebben we niet alleen de opdracht om elkaar te verdragen, maar ook om op elkaar toe te zien en elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag. Teveel zondige levensstijlen worden getolereerd binnen de kerken en gemeenten. Juist in evangelische gemeenten is er...

Over het Avondmaal

Het is een beetje vreemd: we spreken in de gemeente over een ‘avondmaal’ terwijl we het ’s morgens vieren. Bovendien kun je nu niet echt van een ‘maal’ of ‘maaltijd’ spreken. We eten immers 1 stukje brood en we drinken 1 slokje wijn! Wat betekent deze ‘maaltijd’ dan?...

De gemeente van God

Het belang van het begrijpen wat de gemeente is Het is erg belangrijk bij de studie van de Bijbel om een onderscheid te maken tussen de begrippen die de Bijbel gebruikt. Zo hoort het begrip ‘kind van God’ bij het begrip ‘lichaam van Christus’. Bij het begrip...