Een steeds groter wordende groep gelovigen hangt een ‘Joods’ gericht christendom aan, de zogenaamde Messiaanse beweging. Er wordt gezegd: ‘Jezus was een Jood’, ‘het heil is uit de Joden’ of ‘wij zijn toch op de Olijfboom, Israël geënt?’ en dus zoekt men in het Jodendom zegen voor de christen. Men praat ineens over ‘Jesjoea’ i.p.v. Jezus, richt zich op Joodse elementen, feesten, dagen en verliest daarmee de werkelijkheid waar deze schaduwen naar wijzen, namelijk de hemelse Christus uit het oog. Het is zelfs soms zó erg, dat sommigen ‘bekering’ eisen van christenen die niet de sabbat of de Joodse feesten houden en die dit tevens ‘antisemitisme’ noemen! Het is daarom een zeer zorgelijke ontwikkeling. Ik heb over deze trend eerder geschreven hier en hier, maar beveel met toestemming, van harte dit voortreffelijke artikel aan van Ger de Koning. Laat u niet misleiden door deze stroming die slechts een ‘schijn van wijsheid’ heeft (Kol2:23), maar de hemelse roeping volkomen negeert.