Het christelijk geloof is gebaseerd op een Persoon en dit is Jezus Christus. De Bijbel toont ons wie Hij is. Het evangelie van Johannes doet dat op een wel heel bijzondere wijze. Het laat ons zien dat Jezus Christus God Zelf is die mens is geworden. Hij zegt dat Hij van de Vader is uitgegaan (Joh16:28). We zien dus dat God de Zoon ons God de Vader openbaart in dit evangelie. Als gelovigen gaan zien wie de Vader is, zullen ze vrede en blijdschap kennen in deze duistere wereld. Maar om de Vader te kennen moeten we bij de Zoon zijn. Daarom richt Johannes onze volle aandacht op de Heer Jezus die in Joh14:9 zegt: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’. Velen praten over Jezus maar ‘zien’ niet wie Hij is. Dit boek wil u helpen Hem te zien zoals de Vader Hem ziet. Het behandelt de eerste twaalf hoofdstukken van dit kostbare evangelie vers voor vers.

156 blz. Prijs 15 euro, te bestellen via de website.