In 2020 verscheen ‘Van de Vader uitgegaan’, een vers voor vers uitleg van de eerste twaalf hoofdstukken van het evangelie van Johannes. Hierin staat de openbare bediening van de Heer Jezus centraal die de Vader bekend maakt aan Israël en de wereld. Nu is het tweede deel verschenen ‘Tot de Vader teruggekeerd’ over de hoofdstukken 13-21. In deze hoofdstukken staat de intieme gemeenschap van de Vader en de Zoon met de gelovigen centraal en de rijke gevolgen van het werk op het kruis en de terugkeer van Jezus naar de Vader. De diepste rijkdommen vindt de dorstige ziel in deze gedeelten die tot de mooiste gedeelten van Gods Woord behoren.

98 blz. 15 euro, te bestellen via deze website.