Vanaf 22 juni 2021 is het nieuwe boek ‘Het evangelie van God’ verkrijgbaar. Het is een vers voor vers uitleg van de brief van Paulus aan de Romeinen die een stuk dieper gaat dat mijn eerste poging ‘Vastheid voor het hart’. Ieder die gefundeerd wil zijn in de genade van God heeft kennis nodig van deze brief. God heeft ons met zijn Zoon verenigd en voor eeuwig gerechtvaardigd van zijn toorn. Nu zijn we geliefden en heiligen in Hem en zien we uit naar zijn komst. Tot die tijd mogen we ons bekleden met Christus, stap voor stap.

176 blz. 15 euro, te bestellen via deze website.