De wereld is in chaos en de ene crisis volgt de andere op. We mogen weten vanuit de Bijbel dat straks de Heer Jezus zal komen om deze aarde te regeren in gerechtigheid. Het boek Openbaring toont ons dat er verschillende oordelen zullen komen over deze wereld voordat dit koningschap van Jezus realiteit zal worden. Alles wat niet naar Gods wil is zal Hij oordelen, te beginnen bij het christelijk getuigenis, voorgesteld in zeven gemeenten. Daarna zullen de volken en het goddeloze Israƫl geoordeeld worden bij de opening van de zeven zegels, de zeven bazuinen en tenslotte het uitgieten van de zeven schalen van Gods wraak. Voor de gelovigen is er troost, want zij behoeven niet te vrezen. Hij zal ons behouden van deze komende toorn. Toch wil Hij dat onze levens nu al in overeenstemming zijn met de dag die komt als Hij koning gaat worden. In deze vier lezingen willen wij meer uit de Bijbel leren over de dingen die komen gaan en hoe wij onze levens hierop kunnen voorbereiden tot Zijn eer.

 

 

DatumTitelLink
14-09-2022De zeven gemeentenDownload
29-09-2022De zeven zegelsDownload
13-10-2022De zeven bazuinenDownload
27-10-2022De zeven schalenDownload