Stille tijd’ wil zeggen dat je stil wordt en je richt op God. Het is belangrijk om af en toe de stilte te zoeken en met God te praten. Hier volgen wat vragen om te overdenken en aan God voor te leggen:

1. Op welke terreinen in je leven ben je al in de wil van de Vader en kun je echt zeggen: “Zie, hier ben ik….om uw wil te doen.” (Hebr. 10:7) Lees en overdenk hierbij ook Johannes 5:30 en 6:38

2. Op welke terreinen ben je nog niet in zijn wil? Hoe komt dat?

3. Lees Hebreeën 10:36 en Efeze 6:6. Wat hebben we nodig om Gods wil te blijven doen?

4. Lees 1 Thessalonicenzen 5:18 aandachtig. Hoe vaak dank je God? Neem de tijd om Hem voor dingen te bedanken.

5. Lees 1 Petrus 4:2. Welke dingen zijn er in jouw leven die nog ‘naar de begeerten van mensen’ zijn? Vergelijk voor voorbeelden de lijst uit 2 Timoteüs 3:2 en Galaten 5:20. Welke eigenschappen uit vers 22 van Galaten 5 vind je bij jezelf terug?

6. Lees Galaten 1:4 en Jakobus 4:1-4. Hoe meer in Gods wil, hoe minder liefde voor de wereldse dingen. In hoeverre is de ’liefde voor de wereld’ nog in jou? Vraag God je dat te laten zien.

7. Lees 1 Johannes 5:14. Wanneer verhoort God ons gebed? Denk eens na over deze manier van bidden. Heb je ooit zo gebeden?

8. Lees 1 Petrus 2:13-15. Heb jij door ‘goed te doen’ enige invloed op je omgeving? Verkondig jij het evangelie op deze manier?

9. Lees Efeze 5:18 en lucas 13. Bid om de vervulling van de Heilige Geest voor deze dag .

10. Lees Psalm 119:24. In hoeverre is Gods Woord jouw raadsman? Is er honger naar dat Woord?