Vandaag horen we veel leringen die beweren dat God dagelijks rechtstreeks tot ons spreekt. Dit leert het Nieuwe Testament in geen geval. Men spreekt ook over ‘Gods plan met je leven’ alsof God de weg die je moet gaan al heeft klaarliggen. Ook dit is niet wat de Bijbel leert. Toch kunnen we wel ‘geleid’ worden door de Geest (zie Gl5:16). We mogen God bidden om ons zijn wil bekend te maken over heel specifieke beslissingen waarvoor we staan. Voordat ik het ga hebben over deze specifieke wil van God voor jouw leven, zijn bijzondere weg met jou en hoe je die kunt ontdekken, eerst een hele belangrijke vraag:

Ben je wel bereid deze wil te aanvaarden, ook al ken je die nog niet?

Dus niet: ‘Laat mij zien wat uw wil is, en dan beslis ik wel of het mij uitkomt.’

God heeft het beste met je voor!! Vergeet dat nooit en prent dat jezelf in! Gods wil is niet iets engs, het is de voornaamste houvast in je leven. Door die wil werden hemel en aarde gemaakt en door die wil kom jij tot je geestelijke bestemming. Zie het artikel over Gods wil deel 1.

Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken? Rom. 8:32

Deze erfenis ligt nu nog in de toekomst, maar laat zien dat God ons alles gaat schenken in Christus.

Eerst nog twee dingen over jezelf die erg belangrijk zijn:

Heb een Bijbels zelfbeeld.

Je kent vast wel van die mensen die zo fanatiek evangeliseren dat je er de kriebels van krijgt. Jij hoeft niet zo te zijn! Denk aan 1 Korintiërs 12.

Enerzijds mag je genieten van de uniekheid van je persoonlijkheid en anderzijds moet je walgen van je zondige hart.

Neem je natuurlijke gaven en talenten serieus.

Hou je niet van reizen en kamperen, dan is de kans klein dat God je roept voor de zending. Ook hier zijn er uitzonderingen natuurlijk, maar over het algemeen is dit wel de regel. Elk talent moet wel onder het kruis worden gebracht! De verlangens van een hart dat op God is gericht moet je wel serieus nemen.

Heb een Bijbels beeld van God.

Gods wil is niet iets vervelends wat we ‘dan maar moeten doen!’ Hij belooft zegen. Toch houdt dit leven ook lijden is, zodat je niet moet schrikken als God erge dingen toelaat.

Dan komen we nu bij de specifieke, bijzondere leiding van de Heer.

Daarom houden wij ook sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Kolossenzen 1:9-10

Hier spreekt Paulus over het kennen van de raad van God, van zijn wezen, zijn plannen.

Leer mij uw wil te doen, want Gij zijt mijn God, uw Geest geleide mij in een effen land. Psalm 143:1

Welke stem is van God, welke van ons vlees en welke van de Satan?

God geeft leiding door zijn Woord.

Ga geen teksten uit zijn verband halen of ‘bijbeltje prik’ spelen! Door het Woord van God te kennen voorkom je veel misstappen.

God geeft leiding door het gebed.

Wij vragen aan Hem ons zijn wil te tonen. Zie Lukas 18. Hij spreekt in ons hart en ons verstand in antwoord daarop.

God geeft leiding door raadgeving van andere christenen, die zich geheel gewijd hebben aan de wil van God en die ons goed kennen.

Zie Handelingen 15:28, 21:4

Vraag je wel eens om raad bij de oudsten, vrienden in Christus of je voorganger?

Helaas zijn er veel gelovigen die om raad vragen of omdat ze via een achterdeurtje Gods wil willen leren kennen, of ze zoeken alleen naar de goedkeuring van de ander i.p.v naar goede raad.

God geeft leiding door omstandigheden.

Niet alle omstandigheden zijn hierin een leidraad! Vergelijk maar eens 2 Korintiërs 2:12! Hoe zou jij hebben gehandeld in deze omstandigheid? Je moet ook niet denken dat het Gods wil is dat je de zending ingaat terwijl je nog nooit in je omgeving het evangelie hebt gedeeld.

Gebruik je gezond verstand.

Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden. Handelingen 15:22, zie ook: 2 Samuël 18:4, 1 Kron. 13:2, Hand. 20:16

Wat God tot ons hart zegt, gaat soms regelrecht in tegen ons verstand. Christen zijn is echter niet irrationeel; het is erg rationeel binnen het kader van het geloof. Gehoorzaamheid heeft voorrang boven logica, maar houd rekening met je bekwaamheden, omstandigheden en je streefdoel.

Dus: een persoonlijk verlangen, ontvangen door het gebed, gegrond op het Woord, bevestigd door vrienden, kennissen en omstandigheden is meestal het proces waarin we Gods wil kunnen leren kennen.

Geestelijk volwassen mannen en vrouwen die door de Geest inzicht verkrijgen in Hem, die ons liefheeft, wandelen in zijn wil.