Vandaag verscheen op de website oudesporen een preek van mij die door een broeder en een zuster is uitgeschreven. De preek getiteld ‘Gods onthullingen, of openbaringen’ werd gehouden op 20-11-2022 in Doorn in de kapel van ‘Het Brandpunt’ en ik wil u deze niet onthouden omdat het voor mij een zeer kostbaar onderwerp is. Alle nadruk ligt op wat God gedaan heeft, doet en nog gaat doen in en door zijn Zoon. Door hier mee bezig te zijn worden wij versterkt in ons geloof. Door op deze link te klikken kunt u deze lezen en eventueel doorsturen naar anderen opdat ook zij gesterkt mogen worden in deze ‘boze dagen’ (Ef5:16).