Wat is een discipel?

Het woord discipel (van het Latijnse discipulus) is in het Grieks mathètès dat is afgeleid van het werkwoord manthanein wat ‘leren’ betekent. Een discipel is dus een leerling. In de tijd van de Bijbel had dit woord ‘leerling’ echter een andere betekenis dan nu. Het veronderstelde een bepaalde relatie tot de leermeester. De leermeester draagt niet alleen kennis over, maar vooral zichzelf. Jezus zegt in Mt10:25

Een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester, en de slaaf als zijn heer.

Het doel is gelijk te worden aan de Meester, Jezus Christus. Leerlingen van Hem zijn ook zijn volgelingen en vertrouwelingen.

Hoe word je een discipel?

Veel gelovigen denken dat je een discipel bent op het moment dat je wedergeboren wordt. Dat zou ook zo moeten zijn, maar in de praktijk blijkt dit toch vaak niet zo te wezen. Een discipel moet zichtbaar, praktisch een volgeling zijn van Jezus. Het moet te zien zijn in zijn/haar leven. Om een discipel te worden, is wedergeboorte nodig. Het kost je niets. Om een discipel te zijn, is overgave nodig en discipline, dat kost je alles (lees ook het artikel op deze site: ‘volkomen overgave’). Lees eens wat Paulus aan zijn leerling Timoteüs schrijft:

Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde volharding, en je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolging ondergaan die mij in Antiochië, Ikonium en Lystra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan, de Heer heeft mij steeds weer gered. 2Tim3:10,11

En let eens op wat Jezus onder discipelen verstaat:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Mat28:19, 20

Een discipel wordt je door je te laten dopen en bewust de keuze te maken om Jezus als je Heer te dienen en Hem gelijk te willen worden in alles wat je doet.

Hoe word je een goede discipel?

De eerste vraag is: Ben je bereid om te horen en te doen wat je Meester zegt? Als je daar ‘ja’ op zegt, ben je begonnen om een discipel te zijn van Jezus.

A:) Een goede discipel let op wat zijn leraar te zeggen heeft, ondanks wat de rest van de wereld denkt of zegt. Kijk bijv. eens naar Joh6:60

Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’

Met als gevolg dat ze in vers 66 afdruipen en niet meer met Jezus meegaan. Petrus en de andere elf zeiden echter:

‘Naar wie zouden we moeten gaan Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent.’

Een goede discipel houdt van het woord van zijn meester, concreet: houdt van zijn Bijbel en leest er regelmatig in. Hij kan niet zonder.

B:) Een goede discipel luistert niet alleen, maar blijft ook in de woorden van de Heer. Joh8:31

Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen.

Het ‘verblijven’ in de woorden van Jezus betekent dat we in de atmosfeer van zijn woorden leven. We blijven daarmee in Hemzelf, want Hij is het Woord (Jh1:1).

C:) Een goede discipel draagt veel vrucht. Joh15:7,8

Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je maar wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Vrucht dragen is eigenlijk worden als Jezus. Het diepste geheim van een goede discipel is zijn grote liefde voor de Meester.

D:) Een goede discipel geeft alles op voor zijn Meester

Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. Lc14:26

Hier betekent ‘breken’ op de tweede plaats stellen. Een goede leerling stelt alles in zijn leven, zelfs zijn leven op de tweede plaats en Jezus op de eerste. Zie ook Lc9:57-62

Bent u een goede discipel? Bent u bereid om ook moeilijke wegen te gaan? Verlangt u ernaar zachtmoedig te zijn zoals Hij? Heilig, zoals Hij, rechtvaardig, zoals Hij? Niet alleen te doen als Hij, maar ook te zijn als Hij?

E:) Een goede discipel heeft vertrouwelijke omgang met de Meester.

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je mijn geboden onderhoudt. (…) Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Joh15:9, 10 en 15

Hoe maak je discipelen?

We leven in een wereld die ‘bezet’ is door de ‘overste’ van deze wereld, de satan. In de wereld is Jezus een verworpene, verbannen naar het kruis. Voor ons, zijn discipelen, is Hij degene die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Wij weten ook, dat wij eenmaal zullen delen in deze heerschappij (Rom8:17, 2Tim2:11, 12). In deze wereld, nu, delen wij echter in de verwerping van Jezus. Als zijn leerlingen hebben we een opdracht gekregen van de Meester om alle volken tot zijn discipelen te maken, zodat er steeds meer mensen overstappen vanuit het rijk van de satan naar het rijk van de Zoon.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Mat28:19, 20

Kennen wij mensen die onze leerlingen zijn? Kennen wij mensen van wie wij een leerling zijn? Niet in de zin van discipel, maar in de zin van voorbeeld. Hoeveel mensen zijn door ons toedoen een leerling van Jezus geworden? In welke mensenlevens investeert u moeite om hen te helpen (betere) discipelen van Jezus te worden?