De Bijbel leert dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Niet vanwege corona of andere wereldproblemen, maar vanwege het falen van het christelijke getuigenis. De massa van hen die zich christen noemt, gedraagt zich net zoals de wereld en soms nog erger. Daarom geeft de apostel Paulus hen die in deze zware tijden trouw willen zijn aan God hulpmiddelen om stand te houden. In twee Bijbelstudies gaan we nadenken over deze voorzieningen. Het eerste deel heeft als kerngedachte ‘uitgerust’, terwijl het tweede deel focust op ‘toegerust’. Men kan namelijk pas toegerust zijn als men in geestelijk opzicht uitgerust is. God zoekt vandaag gelovigen waarvan gezegd kan worden dat ze een ‘mens Gods’ zijn, juist in deze laatste dagen.

 

De studies kunt u hieronder downloaden en beluisteren.

Studie deel 1: Download

Studie deel 2: Download