Het doel van ons leven

Veel mensen vragen zich af wat het doel is van dit leven. Het lijkt vaak zo nutteloos; we worden geboren en we gaan weer dood. Toch heeft God een prachtig doel met jouw leven. Hij wil dat dit een monument wordt van Jezus Christus. Hij moet, door uw leven, in deze...

Bent u een overwinnaar?

In onze westerse wereld hebben wij, gelovigen, ernstig te lijden onder de ziekte van de oppervlakkigheid. Deze is diep doorgedrongen in ons denken. Veel gelovigen zijn tevreden met een klein beetje zegen, maar verlangen niet naar het ‘vaste voedsel (zie Heb5:12)’. Het...

Wat is zelfverloochening?

Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die...

Leren van Jozua: veroveren

Het boek Jozua gaat over het beloofde land dat wordt ingenomen onder leiding van Jozua. In het Oude Testament gaat God met een etnisch volk een aardse weg en belooft hen aardse zegeningen: Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb...

De Bijbel: ons wapen

De Bijbel is Gods onfeilbare Woord: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen...

De juiste focus

Het is mijn ‘ding’ om gelovigen te wijzen op datgene wat ontbreekt in het hedendaagse onderwijs over de dingen van God. Het gaat mij enorm aan mijn hart om te zien hoe weinig er wordt gepreekt over de rijkdom die God ons heeft gegeven in Christus. Hij is onze rijkdom...