Gods onthullingen, of openbaringen

Vandaag verscheen op de website oudesporen een preek van mij die door een broeder en een zuster is uitgeschreven. De preek getiteld ‘Gods onthullingen, of openbaringen’ werd gehouden op 20-11-2022 in Doorn in de kapel van ‘Het Brandpunt’ en ik...

De grote verschuiving

Het grote doel van God met de gelovigen is dat zij het beeld gaan vertonen van de Heer Jezus tijdens hun leven op aarde. Daar waar Hij is verworpen en gekruisigd, daar waar de satan de overste is van de wereld, dáár wil God dat in de gemeente Christus gezien wordt....

Ware opwekking

Nadat de Heer Jezus Zijn verzoenende werk had volbracht op het kruis van Golgotha beloofde Hij aan een ieder die in Hem zou geloven de Heilige Geest. ‘U zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna’ (Hand1:5). De Geest kwam in Hand2 en...

De sleutel tot alles

Binnen de christenheid vandaag vinden we vele predikers, leraars, evangelisten die allemaal proberen over te brengen wat de Bijbel leert. Helaas zijn er maar weinigen die de sleutel tot alles begrijpen en dat is het kruis.  God heeft op het kruis niet alleen de zonden...