Ware opwekking

Nadat de Heer Jezus Zijn verzoenende werk had volbracht op het kruis van Golgotha beloofde Hij aan een ieder die in Hem zou geloven de Heilige Geest. ‘U zult met de Heilige Geest worden gedoopt, niet vele dagen hierna’ (Hand1:5). De Geest kwam in Hand2 en...

De sleutel tot alles

Binnen de christenheid vandaag vinden we vele predikers, leraars, evangelisten die allemaal proberen over te brengen wat de Bijbel leert. Helaas zijn er maar weinigen die de sleutel tot alles begrijpen en dat is het kruis.  God heeft op het kruis niet alleen de zonden...

Hemelse roeping

In dit artikel noem ik een flink aantal Bijbelteksten. Het is goed als u deze erbij pakt tijdens de overdenking ervan. Veel gelovigen zijn blij met hun redding maar onbekend met hun roeping. Redding en roeping zijn twee verschillende zaken. Redding is van iets,...