Jehova’s Getuigen ontmaskerd!

De Here Jezus heeft gezegd: ‘Pas op voor de valse profeten, die tot u komen in schapevachten, maar van binnen zijn zij roofzuchtige wolven’ (Mattheüs 7:15). (De Bijbelteksten in dit artikel zijn uit de Telosvertaling.) Een typische vervulling van deze woorden is...

Hoe de wereld de gemeente beïnvloedt

Er is een verschuiving gaande in evangelisch Nederland. Langzaam maar zeker worden gelovigen beïnvloed door denken dat vanuit de wereld afkomstig is en niet van de Bijbel. In het boek dat op deze site te lezen is, ‘De invasie van een andere geest’ ga ik uitgebreid in...

Sleutels rond de wederkomst van Christus

Er is veel verwarring over de Bijbelse leer van de wederkomst van Christus. De meeste christenen worden hierdoor ontmoedigd om de Bijbel te bestuderen m.b.t. dit onderwerp. De houding is dan: ‘Er zijn toch zoveel verschillende meningen, wie zegt mij welke de juiste...

Onze zonden niet meer belijden?

Een stroom van verkeerde leringen overspoelt het christendom in het westen. Een aantal hiervan heb ik op deze site weerlegd. Op deze manier probeer ik dicht te blijven bij het Woord van God. De waarheid maakt vrij, maar we moeten de waarheid wel leren kennen. Eén van...

Vrouwen als oudsten?

Onderstaand stuk is een stuk van een oudstenraad van een gemeente ergens in Nederland. Ze hebben besloten dat vrouwen oudsten mogen zijn in de gemeente. Ik heb in rood mijn commentaar erbij geschreven om te laten zien hoe men eigen gedachten boven de Bijbel stelt en...

Waarom toch het lijden?

Als er één reden is dat mensen niet willen geloven dat God er is, is het wel het onmetelijke lijden dat er op deze aarde is. Vanmorgen nog sprak ik met een man die regelmatig naar de kerk gaat, maar verbitterd is door het lijden in zijn leven. Zijn moeder overleed op...