Wat is occultisme?

 Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist. Ef5:11  ‘Occultisme is een verzamelbegrip van verschillende praktijken en rituelen die zijn gebaseerd op esoterische kennis, gericht op de werking en beïnvloeding van...

Vijf woorden

Er was eens een prediker die duizenden mensen trok. Sterker nog: het hele land liep uit om hem te horen spreken. Deze man was een man Gods. Hij bracht een radicale boodschap van bekering. Duizenden werden door hem gedoopt. Als je erbij had gestaan had je oprecht...

Homoseksualiteit…hoe gaan we ermee om?

Lang heb ik geaarzeld om iets te schrijven over homoseksualiteit. Ik ga niet lichtvaardig om met dit thema. Ik besef hoe gevoelig het ligt. Het is absoluut niet mijn bedoeling om met de botte bijl in te hakken op een onderwerp wat veel emoties oproept. Mijn hart gaat...

Wachten op meer van de Geest?

Er is binnen evangelische gemeenten een schrikbarende scheefgroei als het gaat om de leer over het werk van de Heilige Geest. Het gevolg is dat de meeste mensen dit ‘hoge’ niveau nooit bereiken en teleurgesteld raken in de boodschap van het evangelie....

De uitnodiging tot de bruiloft

En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen....