De Charismatische misleiding

Steeds meer gelovigen laten zich misleiden door het charismatische gedachtegoed. Organisaties als ‘Opwekking’, ‘New Wine’, ‘Het Evangelisch Werkverband’ en ‘There is More’ verkondigen leringen die afkomstig zijn uit deze...

Jezus was een Jood, dus?

Een steeds groter wordende groep gelovigen hangt een ‘Joods’ gericht christendom aan, de zogenaamde Messiaanse beweging. Er wordt gezegd: ‘Jezus was een Jood’, ‘het heil is uit de Joden’ of ‘wij zijn toch op de Olijfboom,...

De ‘genezing’ controverse

Nadat ik had gesproken over de gevaren van de Pinksterleer afgelopen maand (oktober 2022) en deze lezing op YouTube verscheen, waren de reacties niet van de lucht. Onder de vele bemoedigende comments van betrokken broeders en zusters waren er ook vele negatieve die...

Is Jezus God?

Nu we in de laatste dagen leven (2Tm3:1) nemen de dwaalleringen hand over hand toe. Misschien wel de meest verschrikkelijke daarvan is de ontkenning van de Godheid van Jezus. We vinden deze o.a. bij de Jehova’s Getuigen, maar ook in ‘gewone’...

Sabbat of zondag?

In onze tijd wordt de gemeente van God werkelijk overspoeld door allerlei verkeerde en valse leringen. Het is dan ook geen doen om al deze verdraaiingen van de waarheid stuk voor stuk te gaan weerleggen. We kunnen ons beter bezighouden met de Heer. Maar soms is het...

Zijn er zeven wonderen van het kruis?

Nu we weer richting Pasen gaan is er weer volop aandacht voor het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. Persoonlijk heb ik niet zoveel met dit onderhouden van ‘dagen en maanden, tijden en jaren’ (Gal4:10), want wij behoren iedere eerste dag...