De sleutel tot alles

Binnen de christenheid vandaag vinden we vele predikers, leraars, evangelisten die allemaal proberen over te brengen wat de Bijbel leert. Helaas zijn er maar weinigen die de sleutel tot alles begrijpen en dat is het kruis.  God heeft op het kruis niet alleen de zonden...

Zijn er zeven wonderen van het kruis?

Nu we weer richting Pasen gaan is er weer volop aandacht voor het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer Jezus. Persoonlijk heb ik niet zoveel met dit onderhouden van ‘dagen en maanden, tijden en jaren’ (Gal4:10), want wij behoren iedere eerste dag...

De sleutel tot het boek Openbaring

Door de coronacrisis is de aandacht voor Bijbelse profetieën de afgelopen twee jaar behoorlijk toegenomen. Dat de Heer spoedig komt werd op steeds meer plaatsen verkondigd. Men zag in de gebeurtenissen (terecht) duidelijk de voorafschaduwing van de taferelen die...

Pas op voor Royal Mission!

Het is niet mijn belangrijkste bezigheid om te waarschuwen voor allerlei stromingen en dwalingen, maar om de heerlijkheden van de Heer Jezus uit te dragen in prediking en onderwijs. Toch ontkom ik er niet aan om hier en daar te waarschuwen voor hedendaagse invloeden,...