Studies over de Heilige Geest

Over de Persoon en het werk van de Heilige Geest is de laatste tijd veel te doen.
Men zoekt in verschillende kringen naar vernieuwing door de nadruk te leggen op wat de Heilige Geest kan doen in de levens van mensen. Denk aan stichting Opwekking, het Evangelisch Werkverband en New Wine.
De vraag is of hierbij niet de balans uit het oog wordt verloren die het Woord van God aangeeft.

Studies over Het Koninkrijk van God

Vandaag worden er veel verkeerde dingen beweerd over het koninkrijk van God. Alsof het de taak van iedere gelovige is het komende koninkrijk van de Heer Jezus nu al gestalte te geven in tekenen, wonderen en bijzondere gaven. In deze serie belicht ik wat de Bijbel...

Bijbelcursus : 1 Timothëus

In deze serie geef ik een vers voor vers uitleg van de eerste brief van Paulus aan Timotheüs. Als wij willen weten hoe wij het leven als gemeente van God willen vormgeven, hebben we in het Nieuwe Testament daar de volmaakte aanwijzingen voor. In deze eerste brief aan...

Studies over het Kruis

In deze serie belicht ik het belang van het kruis. Alles wat bij de eerste mens, Adam hoort, is door God op het kruis voor zijn heilig aangezicht weggedaan. Er is nu een tweede Mens, de laatste Adam, Christus Jezus in Wie God alleen zijn volmaakte vreugde vindt. Door...

Studies over Christus

In het najaar van 2018 heb ik zeven avonden Bijbesltudie gegeven in Zeewolde. Het waren avonden worden als onderwerp de persoon van Christus hadden. De Bijbel roept ons op om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Middels deze...