Bijbelstudie: De bergrede

De Heer Jezus sprak zijn befaamde ‘Bergrede’ uit in de hoofdstukken 5 t/m 7 van het evangelie van Mattheüs. In vijf lezingen gaan we kijken wat Hij er ons mee wil zeggen. Er zijn grote verschillen tussen het koninkrijk der hemelen en de gemeente en daarom is het goed...

Bijbelcursus: Openbaring

In onze tijd waarin de goddeloosheid en de christelijke afval razendsnel toenemen is de kennis van het boek Openbaring van groot belang. Het boek toont ons dat de Heer Jezus Christus uiteindelijk Overwinnaar zal blijken te zijn. Zijn komst is nabij. Hij zal alle...

Bijbelstudie: Uitgerust Toegerust

De Bijbel leert dat er in de laatste dagen zware tijden zullen zijn. Niet vanwege corona of andere wereldproblemen, maar vanwege het falen van het christelijke getuigenis. De massa van hen die zich christen noemt, gedraagt zich net zoals de wereld en soms nog erger....

Bijbelcursus : Romeinenbrief

Wat is het evangelie aan gelovigen? Wat betekent het dat een mens gerechtvaardigd wordt uit geloof? Wat zijn de verschillend tussen Adam en Christus? Wat houdt het oordeel over de oude mens in? Wat betekent de doop? Waarom is de christen niet meer onder de wet? Wat betekent de leiding van de Heilige Geest? Wat is Gods plan met Israël? Hoe kun je rechtvaardig leven? Wat betekent het om samen gemeente te zijn? Al deze en nog veel meer vragen zullen behandeld worden tijdens deze bijbelstudie.

Bijbelstudie: Wat is Bijbelse eenheid?

We leven in zeer moeilijke tijden. Talloze kerken en kringen zijn er in deze wereld te vinden met allemaal hun eigen opvattingen en visies. Hoe is ‘eenheid’ dan nog mogelijk? Toch ziet God de gemeente als één lichaam, het lichaam van Christus. Hoewel het onmogelijk is...